Hoạt động của các Tổ chức thành viên
Hoạt động của các Tổ chức thành viên
Bế giảng lớp Trung cấp Nông dân (khoá VI) 2017 – 2019 
29/07/2019 
 
(khoá VI) 2017 - 2019 cho 44 học viên trên địa bàn tỉnh.Ngày 26/7/2019, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Trường cán bộ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức Lễ Bế giảng và trao Bằng tốt nghiệp lớp Trung cấp ngành công tác xã hội, chuyên ngành công tác Hội Nông dân
Tham dự Hội nghị có đồng chí Thạc sỹ Vũ Ngọc Bình, uỷ viên Ban Thường vụ, Hiệu trưởng Trường cán bộ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Phòng đào tạo, Trường cán bộ Hội. Đồng chí Kiều Như Bổn, uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Tỉnh uỷ viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh. Lãnh đạo, cán bộ công chức Hội Nông dân tỉnh, Trung tâm Hỗ trợ Nông dân tỉnh, Thường trực Hội Nông dân các huyện, thành phố và các học viên.           Kết thúc chương trình đào tạo khoá học các học viên được học tập với 24 chuyên đề, nghiên cứu gắn bó chặt chẽ giữa học lý thuyết với kỹ năng thực hành được đội ngũ giáo viên của Nhà trường Trường cán bộ Hội, Thường trực Hội Nông dân tỉnh, giáo viên kiêm chức, các báo cáo viên, cộng tác viên trong và ngoài hệ thống Hội Nông dân trực tiếp giảng dạy và đã có 100% học viên đạt yêu cầu chương trình toàn khoá học, đủ điều kiện tốt nghiệp. Tại Lễ bế giảng, Trường cán bộ Hội Nông dân Việt Nam và Hội Nông dân tỉnh Ninh Thuận đã trao Bằng tốt nghiệp, biểu dương, khen thưởng cho 10 học viên có thành tích xuất sắc.
Xuân Nông