Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021

UBMTTQVN tỉnh Ninh Thuận: Đã chủ động tham gia vào công tác bầu cử(10/06/2016)

Sáng ngày 09/6, UBMTTQVN tỉnh Ninh Thuận đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Mặt trận tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 và Tổng kết Cuộc thi tìm hiểu về bầu cử.

Nghiêm cấm lạm dụng quyền hạn để mua chuộc cử tri(27/04/2016)

                                                                                          Ca Dá Noang
                                                                              Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh
Trong quá trình tiến hành cuộc bầu cử, công tác tuyên truyền có vai trò rất quan trọng, đóng góp vào thành công của cuộc bầu cử, ngày 18-2-2016, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh đã hướng dẫn Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN các huyện, thành phố thực hiện công tác tuyên truyền cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.
                                                                                         

Đồng chí Phan Hữu Đức - Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh kiểm tra công tác bẩu cử tại huyện Thuận Bắc(06/05/2016)

          Trong hai ngày 05 - 06/5/2016, đồng chí Phan Hữu Đức - Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh, Phó chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử tại các xã Phước Kháng, Lợi Hải, Bắc Sơn, Phước Chiến và Công Hải thuộc huyện Thuận Bắc.

Ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV đơn vị bầu cử tỉnh Ninh Thuận tiếp xúc cử tri(10/05/2016)

Từ ngày 04/5 đến ngày 09/5/2016, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV tại 2 đơn vị bầu cử tỉnh Ninh Thuận

Mặt trận Tổ quốc tỉnh: tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ hai(18/03/2016)

        * Sáng ngày 17/3/2016, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ hai để thoả thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 đơn vị tỉnh Ninh Thuận. Đồng chí Phan Hữu Đức - Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh và các Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh chủ trì Hội nghị.

LỊCH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TIẾP XÚC CỬ TRI (26/04/2016)

LỊCH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TIẾP XÚC CỬ TRI
để thực hiện quyền vận động bầu cử
cho những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV

Đồng chí Phan Hữu Đức, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh kiểm tra công tác bầu cử tại xã Bắc Phong(27/06/2016)

 Ngày 26-4, đồng chí Phan Hữu Đức, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh đã kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tại xã Bắc Phong (Thuận Bắc).

Đồng chí Phan Hữu Đức, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Phước Nam(13/04/2016)

Ngày 12-4, đồng chí Phan Hữu Đức, Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN tỉnh đã kiểm tra công tác Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tại xã Phước Nam (Thuận Nam).

Mặt trận Tổ quốc tỉnh: tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ ba(15/04/2016)

         * Ngày 15/4/2016, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 đơn vị tỉnh Ninh Thuận. Đồng chí Phan Hữu Đức - Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh và các Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Phan Hữu Đức, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh kiểm tra công tác bầu cử tại phường Phước Mỹ(12/04/2016)

 Ngày 11-4, đồng chí Phan Hữu Đức, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tại phường Phước Mỹ, Tp. Phan Rang-Tháp Chàm.

Hội nghị Hướng dẫn việc tổ chức lấy ý kiến của cử tri nơi cư trú(22/03/2016)

          Sáng ngày 22/3/2016, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh tổ chức Hội nghị hướng dẫn việc tổ chức lấy ý kiến của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021.

Lịch trình bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp năm 2016(26/02/2016)

Theo Lịch trình bầu cử Quốc hội khóa 14, HĐND nhiệm kỳ 2016-2021, ngày bầu cử toàn quốc là 22/5/2016, ngày 1/6 công bố kết quả đại biểu Hội đồng nhân dân, ngày 11/6 công bố kết quả đại biểu Quốc hội.

MỘT SỐ ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN NĂM 2015(19/02/2016)

Luật  Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 25 tháng 6 năm 2015.

Ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương(04/03/2016)

Ngày 03/03/2016, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã ban hành Nghị quyết số 53/NQ-HĐBCQG về Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được ấn định như sau: 

Các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu của mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021(29/02/2016)

Ngày 23-2-2016, Ủy ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2016-2021 đã ban hành Quyết định số 10/QĐ-UBBC về Ấn định và công bố đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2016-2021. Cụ thể như sau: