Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"
Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"
Ban Công tác Mặt trận thôn Lâm Hòa: Gương mẫu trong thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị 
01/06/2016 
 
Qua 5 năm (2011-2015) thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Ban Công tác Mặt trận thôn Lâm Hòa (xã Lâm Sơn, Ninh Sơn) đã có những việc làm thiết thực, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng, được Nhân dân tin tưởng làm theo.
Thôn Lâm Hòa hiện có 338 hộ dân, với 1.334 nhân khẩu, đời sống chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Để người dân hưởng ứng và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, Ban Công tác Mặt trận thôn xác định không chỉ tuyên truyền, vận động suông mà phải bằng những việc làm cụ thể, đó là phải giúp bà con phát triển kinh tế, vươn lên trong cuộc sống.

Với cách nghĩ này, các thành viên trong Ban Công tác Mặt trận thôn đã, gương mẫu đi đầu trong việc đưa các giống mới và áp dụng tiến bộ khoa học-kỹ thuật vào sản xuất, sau đó vận động Nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp. Những việc làm của Ban Công tác Mặt trận thôn Lâm Hòa thực sự đã tạo được chuyển biến rõ nét trong nhận thức của người dân địa phương. Nếu như những năm trước đây, diện tích gieo trồng trong thôn chủ yếu trồng bắp, mỳ và một số loại hoa màu khác không mấy giá trị, thì nay hầu hết đã được bà con chuyển đổi sang trồng các loại cây mít, mãng cầu, xoài… Từ việc chủ động chuyển đổi cây trồng, đã xuất hiện nhiều mô hình trồng trọt với quy mô lớn, mang lại nguồn thu nhập khá cho người dân. Nhờ đó, đến nay trong thôn chỉ còn 15 hộ nghèo, số hộ khá, giàu ngày càng tăng lên.

Đi đôi với việc vận động Nhân dân phát triển kinh tế, Ban Công tác Mặt trận thôn còn phối hợp với các đoàn thể tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân đóng góp tiền của, công sức, hiến đất để thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới. Bằng những việc làm cụ thể, trong 5 năm qua, ngoài sự đầu tư của Nhà nước, nhân dân địa phương đã ủng hộ hơn 30 triệu đồng xây dựng cầu qua suối Sa Kai, đóng góp hàng trăm ngày công bê-tông đường giao thông nội thôn, với chiều dài hơn 1.000m. Ngoài ra, nhiều hộ dân còn tình nguyện hiến hàng trăm mét đất ở, đất vườn, lùi tường rào để mở rộng đường phục vụ sản xuất, vận chuyển nông sản… Không những vậy, trong thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động do cấp trên phát động, Ban Công tác Mặt trận thôn còn đề ra chương trình, kế hoạch cụ thể để tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân thực hiện hiệu quả. Đồng thời, tăng cường các hoạt động Ngày pháp luật, tích cực giữ gìn nếp sống văn minh, xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp…

Ông Lê Đình Tráng, Bí thư Chi bộ, kiêm Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Lâm Hòa, cho biết: Trong thời gian tới, Ban Công tác Mặt trận thôn sẽ tiếp tục tuyên truyền sâu rộng trong Nhân dân, khuyến khích và nhân rộng các điển hình đi đầu trong các phong trào thi đua học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương, xây dựng nông thôn mới ngày càng khởi sắc.

Từ những kết quả đạt được trong thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, năm 2015, Ban Công tác Mặt trận thôn Lâm Hòa được Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen về phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2011-2015.NTO