Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Khoáng sản
Khoáng sản
kiểm tra hoạt động khoáng sản tại tỉnh Ninh Thuận. 
05/07/2013 
 
Sáng ngày 04/7/2013, tại Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường, Đoàn kiểm tra của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản công bố Quyết định của Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản về việc kiểm tra công tác quản lý nhà nước về khoáng sản và việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động khoáng sản tại tỉnh Ninh Thuận
Theo đó, trong thời gian từ ngày 04 đến hết ngày 16 tháng 7 năm 2013, Đoàn sẽ kiểm tra việc chấp hành pháp luật về khoáng sản, trách nhiệm quản lý nhà nước về khoáng sản, bao gồm: Công tác ban hành theo thẩm quyền văn bản hướng dẫn thực hiện các quy định của Nhà Nước về quản lý, bảo vệ khoáng sản và quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh; công tác quy hoạch, khoanh định các khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản; việc cấp, gia hạn, thu hồi, chuyển nhượng, cho phép trả lại giấy phép thăm dò, giấy phép khai thác khoáng sản; công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động khoáng sản; công tác bảo vệ khoáng sản chưa khai thác, phê duyệt trữ lượng khoáng sản; công tác tuyên truyền, phổ biến văn bản pháp luật về khoáng sản và các vấn đề khác có liên quan; việc chấp hành các pháp luật khác có liên quan, các kiến nghị của các đoàn thanh tra, kiếm tra khác và các tổ chức cá nhân hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh.
Đoàn cũng sẽ kiểm tra hoạt động khoáng sản tại 05 đơn vị đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép thăm dò, khai thác trên địa bàn tỉnh, gồm 02 đơn vị khai thác nuớc khoáng, 01 đơn vị khai thác đá ốp lát, 01 đơn vị khai thác quặng titan và 01 đơn vị thăm dò quặng thiếc.
KHOÁNG SẢN