Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Khoáng sản
Khoáng sản
Xử phạt hành vi khai thác cát trái phép của Công ty Sông Trà 
16/08/2013 
 

Chánh Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản đối với Công ty TNHH một thành viên Sông Trà do đã có hành vi khai thác cát xây dựng trái phép và vận chuyển cát xây dựng không có nguồn gốc hợp pháp tại mỏ cát Lương Cang, thuộc xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn.

Hình thức xử phạt là phạt tiền với mức phạt là 16,25 triệu đồng theo quy định tại tiết a, điểm 5, khoản 3, Điều 1 và tiết a, điểm 3, khoản 4, Điều 1 của Nghị định số 77/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2007 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 150/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2004 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản.

Trước đó, trong tháng 7/2013 Ủy ban nhân dân huyện Ninh Sơn cũng đã xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khai thác và tận thu khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn huyện đối với 06 đơn vị với tổng số tiền phạt là 79,5 triệu đồng; Ủy ban nhân dân huyện Ninh Phước phạt 02 trường hợp khai thác cát trái phép với số tiền 25,0 triệu đồng và Ủy ban nhân dân huyện Thuận Bắc phạt 04 trường hợp với số tiền 5,0 triệu đồng.

KHOÁNG SẢN