Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Tìm kiếm Văn bản pháp quy
Năm ban hành: 
Loại văn bản: 
Cơ quan ban hành: 
Lĩnh vực: 
Tìm kiếm nâng cao
Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống
75/2012/NĐ-CP 03/10/2013 QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT KHIẾU NẠI
Số: 30/ 2009 /TT-BTNMT 19/06/2013 Quy định về Quy trình và Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu Tài nguyên và Môi trường
1216/QĐ-STNMT 23/05/2013 Về việc Ban hành và áp dụng hệ thống tài liệu quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận
29/2013/TT_BCA 10/05/2013 Qui định Danh mục bí mật Nhà nước độ mật trong lĩnh vực Tài nguyên môi trường
347/QC-CAT-STNMT 04/05/2013 Phối hợp thực hiện công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về tài nguyên môi trường trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
49/2013/TT-BTC 26/04/2013 Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tư liệu đo đạc - bản đồ
881/QCPH/TTT-STNMT 24/04/2013 Quy chế phối hợp giữa Thanh tra tỉnh và sở Tài nguyên và Môi trường trong việc tham mưu UBND tỉnh giải quyết tranh chấp khiếu nại tố cáo về tài nguyên môi trường trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
04/2013/TT-BTNMT 24/04/2013 Quy định về xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai
64/2010/QH12 05/04/2013 LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH
08/2013/TTLT-BTP-BTC-TTC 27/02/2013 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 19/2010/TTLT-BTP-BTC-TTCP ngày 26 tháng 11 năm 2010 hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính