Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Tài nguyên Nước và Khí tượng thủy văn
Tài nguyên Nước và Khí tượng thủy văn
Ủy ban nhân dân tỉnh cấp Giấy phép khai thác nước dưới đất cho 03 doanh nghiệp trên địa bàn xã An Hải, huyện Ninh Phước. 
20/05/2014 
 
Ngày 09/5/2014, Ủy ban nhân dân tỉnh cấp Giấy phép cho các Công ty TNHH Hòa Phú, Công ty TNHH Việt Úc – Ninh Thuận và Công ty TNHH Giống thủy sản Nam Hải khai thác nước dưới đất tại thôn Hòa Thạnh, xã An Hải, huyện Ninh Phước, cụ thể:

 1. Giấy phép số 16/GP-UBND ngày 09/5/2014 cấp cho Công ty TNHH Hòa Phú (địa chỉ: thôn Hòa Thạnh, xã An Hải, huyện Ninh Phước) với các nội dung sau:

a) Mục đích khai thác, sử dụng nước: Phục vụ nuôi trồng thủy sản.

b) Vị trí công trình khai thác: Thôn Hòa Thạnh, xã An Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận. Tọa độ vị trí (hệ VN2000) như sau:

- HP1: X = 1273461, Y = 581791;

- HP2: X = 1273430, Y = 581769.

c) Tầng chứa nước khai thác: Tầng chứa nước Holocen (qh).

d) Tổng lượng nước khai thác: 344 m3/ngày-đêm.

đ) Thời hạn khai thác: 05 năm, kể từ ngày ký giấy phép.

2. Giấy phép số 17/GP-UBND ngày 09/5/2014 cấp cho Công ty TNHH Việt Úc – Ninh Thuận (địa chỉ: thôn Phú Thọ, xã An Hải, huyện Ninh Phước) với các nội dung sau:

a) Mục đích khai thác, sử dụng nước: Phục vụ nuôi trồng thủy sản.

b) Vị trí công trình khai thác: Thôn Hòa Thạnh, xã An Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận. Tọa độ vị trí (hệ VN2000) như sau:

- VU1: X = 1273343, Y = 581705;

- VU2: X = 1273314, Y = 581685.

c) Tầng chứa nước khai thác: Tầng chứa nước Holocen (qh).

d) Tổng lượng nước khai thác: 344 m3/ngày-đêm.

đ) Thời hạn khai thác: 03 năm, kể từ ngày ký giấy phép.

3. Giấy phép số 19/GP-UBND ngày 09/5/2014 cấp cho Công ty TNHH Giống thủy sản Nam Hải (địa chỉ: thôn Hòa Thạnh, xã An Hải, huyện Ninh Phước) với các nội dung sau:

a) Mục đích khai thác, sử dụng nước: Phục vụ nuôi trồng thủy sản.

b) Vị trí công trình khai thác: Thôn Hòa Thạnh, xã An Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận. Tọa độ vị trí (hệ VN2000) như sau:

- NH1: X = 1273399, Y = 581750

- NH2: X = 1273372, Y = 581726

c) Tầng chứa nước khai thác: Tầng chứa nước Holocen (qh).

d) Tổng lượng nước khai thác: 344 m3/ngày-đêm.

đ) Thời hạn khai thác: 05 năm, kể từ ngày ký giấy phép.

Tài nguyên nước và KTTV   
Tin đã đưa
(17/06)
(12/06)
(20/05)
(06/05)
(06/05)
(25/09)
(17/05)
(17/05)
(03/05)
(03/05)