Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Đất đai
Đất đai
Từng bước hoàn thiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 
24/06/2013 
 

            Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là một công cụ quản lý  quan trọng để đảm bảo cho phát triển bền vững, nhưng thực tế công tác này thời gian qua mang tính hình thức chậm và lạc hậu đáng kể so với tình hình sử dụng đất. Bên cạnh đó là tình hình buông lỏng quản lý, nôn nóng, chạy theo lợi ích kinh tế ở nhiều địa phương, tự phát, chuyển mục đích sử dụng đất tạo ra sự rối loạn trong sử dụng đất để lại tác động xấu đến môi trường. Thảo luận tại hội trường về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) ngày 17/6 các đại biểu Quốc hội đã có nhiều đề xuất từng bước hoàn thiện công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Công tác quy hoạch sử dụng đất cần công khai, minh bạch

Việc quy hoạch đất sử dụng đất hiện gây tác động không tốt đến tâm lý của người dân, vì thế công tác quy hoạch sử dụng đất cần công khai, minh bạch, không để xảy ra lợi ích nhóm. Việc công bố kế hoạch sử dụng đất các cấp không thể coi như việc công bố các văn bản khác, cần công khai, công bố tại trụ sở cơ quan, qua mạng, báo chí và các kênh khác để người dân được tiếp cận rộng rãi.

 Về nguyên tắc dân chủ công khai trong lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đại biểu Bùi Sỹ Lợi (Thanh Hóa) cho biết, trên thực tế nhiều năm qua, người dân vẫn phàn nàn họ luôn bị động trước quy hoạch của Nhà nước do không biết thông tin, không được tham gia ý kiến của quá trình lập quy hoạch. Đại biểu đề nghị Dự thảo quy định một điều về lấy ý kiến nhân dân đối với lập quy hoạch sử dụng đất ở các cấp.

 Đại biểu Trương Văn Vở (Đồng Nai) cho rằng, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là vấn đề quan trọng, quyết định việc nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai. Vì thế, đề nghị công tác này phải bảo đảm nhất quán, tính liên kết giữa các địa phương trong vùng kinh tế, bảo đảm không bị phân tán nguồn lực đất đai.

 

Ở góc nhìn khác, đại biểu Bùi Mạnh Hùng (Bình Phước) cho rằng, hiện nay công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất còn nhiều bất cập, gây lãng phí, khiến khiếu kiện kéo dài. Nhiều nơi, việc thực hiện quy hoạch dồn người dân đi từ bức xúc này đến bức xúc khác vì quy hoạch treo, đền bù, bồi thường cho người dân không thỏa đáng. Vì vậy, cần quy định rõ các điều kiện về xây dựng, chuyển mục đích sử dụng… đối với đất đai nằm trong quy hoạch sử dụng đất. Việc hạn chế quyền sử dụng đất cũng phải được đền bù giống như thu hồi đất, vì thực tế người dân hạn chế quyền sử dụng đất cũng chịu thiệt hại rất lớn như không được sang nhượng, xây dựng, trồng cây lâu năm.

 Phân cấp quy hoạch như phân cấp quản lý đất đai

Một số đại biểu cho rằng, trong quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất cần có 4 cấp quản lý như Luật Đất đai hiện hành. Theo đại biểu Bùi Văn Phương (Ninh Bình), cấp xã có thể đưa ra quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo Luật hiện hành vì xã có tổ chức đảng, có kế hoạch phát triển hàng năm đòi hỏi có kế hoạch sử dụng đất, nên chủ thể phải là cấp xã. Cũng từ nguyên tắc trên quy hoạch chi tiết, cấp xã hiểu biết nhất điều kiện kinh tế xã hội của địa phương.

 Đại biểu Trịnh Ngọc Phương (Tây Ninh) lại cho rằng, quy hoạch là một lộ trình gồm 2 công đoạn là phân tích chính sách trước khi ra quyết định và quản lý thực hiện các chính sách sau khi quyết định. Nguồn cung ứng thông tin được rút ra từ sự đối thoại với xã hội. Hiện nay nội hàm các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất còn kém, quy hoạch phát triển quá rộng, quá chung chung, khó thực hiện trong khi quy hoạch cụ thể lại quá chi tiết và cứng nhắc, thiếu tính đồng bộ khi triển khai thực tế. Việc tổ chức thực hiện thiếu ổn định điều này không thu hút được các nhà đầu tư.

 Đại biểu Trịnh Ngọc Phương cũng đề nghị Ban soạn thảo nên bổ sung điều, khoản về giám sát và đánh giá hiệu quả, hiệu suất cũng như tác động của quy hoạch kế hoạch sử dụng đất trong quá trình thực thi quy hoạch. Bởi vì nếu thiếu sự giám sát khó có thể đưa ra những điều chỉnh hợp lý và loại bỏ những bất hợp lý khi triển khai quy hoạch trong thực tế, dẫn đến tình trạng quy hoạch treo như hiện nay.

 Làm rõ trách nhiệm của Hội đồng thẩm định

 Đại biểu Phùng Đức  Tiến (Hà Nam) nêu vấn đề, Điều 43, về thẩm định quy hoạch kế hoạch sử dụng đất ở Khoản 2 có ghi, Hội đồng thẩm định Quy hoạch kế hoạch sử dụng đất các cấp có trách nhiệm thẩm định và thông báo kết quả thẩm định quy hoạch kế hoạch sử dụng đất đến cơ quan có trách nhiệm lập quy hoạch kế hoạch sử dụng đất. Nếu ghi như vậy chưa làm rõ quyền hạn, trách nhiệm của Hội đồng thẩm định, tôi đề nghị Hội đồng thẩm định phải chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định của mình, để tránh tình trạng làm việc thiếu trách nhiệm của Hội đồng thẩm định hoặc có sự thỏa thuận của Hội đồng, thành viên Hội đồng với tổ chức tư vấn, làm quy hoạch kế hoạch sử dụng đất, mặt khác cũng cần làm rõ khi Hội đồng thẩm định và cơ quan lập quy hoạch kế hoạch sử dụng đất không thống nhất được với nhau thì xử lý như thế nào.

 The đại biểu Trần Văn Tấn (Tiền Giang), về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được quy định tại Khoản 2, Điều 48 và Điều 92 chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của Nhà nước mà chưa chú ý đế các quyền của người sử dụng đất trong vùng quy hoạch. kế hoạch sử dụng đất.

 Trong thực tế xảy ra nhiều cơ quan Nhà nước công bố quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, công bố diện tích đất phải thu hồi theo dự án, nhưng sau đó không thực hiện hoặc chậm thực hiện làm ảnh hưởng trực tiếp đến các quyền và cuộc sống của người dân trong khu vực có quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Đại biểu Trần Văn Tấn đề nghị bổ sung vào Điều 164 về quyền chung của người sử dụng đất với nội dung quy định: Nhà nước có chính sách hỗ trợ đối với những trường hợp người sử dụng đất trong vùng đã công bố quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, có diện tích đất bị thu hồi mà thiệt hại do hạn chế quyền sử dụng đất.

 

Hồ Xuân Hùng