Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Biển và Hải đảo
Biển và Hải đảo
Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam tổ chức thành công Hội thảo tổng kết nhiệm vụ đánh giá nhanh các địa phương ưu tiên thực hiện quản lý tổng hợp vùng bờ (ICM) 
20/05/2014 
 
Trong khuôn khổ dự án GEF/UNDP/PEMSEA (2014-2018) về “Tăng cường thực hiện Chiến lược phát triển bền vững các biển Đông Á (2014-2018) tại Việt Nam”

Dưới sự chủ trì của Đồng chí Vũ Sĩ Tuấn, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam; ngày 22/04/2014 tại Nhà khách Trung ương Đảng, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đã tổ chức Hội thảo tổng kết nhiệm vụ đánh giá nhanh các địa phương ưu tiên thực hiện quản lý tổng hợp vùng bờ (ICM). Tham gia Hội thảo là Lãnh đạo Vụ Hợp tác quốc tế và Khoa học công nghệ thuộc tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam; lãnh đạo các sở Tài nguyên và Môi trường, đại diện Chi cục biển và hải đảo của các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Kiên Giang.

Hội thảo đã tập trung nghe và thảo luận các báo cáo Tổng kết về kết quả khỏa sát nhanh tại 14 địa phương ưu tiên thực hiện dự án PEMSEA/GEF/UNDP về tăng cường thực hiện chiến lược phát triển bền vững Đông Á; Báo cáo củng cố kết quả khỏa sát đánh giá nhanh tại các địa phương miền Trung, miền Nam, miền Bắc; thỏa luận góp ý nội dung dự thảo Thỏa thuận ba bên giữa chính quyền địa phương, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam (VASI) và Tổ chức đối tác quản lý môi trường các vùng biển Đông Á (PEMSEA).

          Kết thúc Hội thảo, đa số các đại biểu tham gia đều đồng thuận với các đánh giá của các tổ Tư vấn và cam kết tham gia vào dự án “Tăng cường thực hiện Chiến lược phát triển bền vững các biển Đông Á  tại Việt Nam” giai đoạn 2 (2014-2018). Riêng tỉnh Ninh Thuận, được ghi nhận đăng ký tham gia giai đoạn 2 của dự án với hợp phần: “Quản lý tổng hợp để phục hồi môi trường sinh thái vùng ven biển, bảo tồn đa dạng sinh học và quản lý khu bảo tồn biển trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận”./.

Chi cục biển