Nhập từ khóa...Tìm kiếm
thanh tra
thanh tra
Tin về thanh tra tài nguyên nước 
29/05/2013 
 

Ngày 22-5, Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 1125/QĐ-STNMT ngày 15/5/2013 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường do đồng chí Võ Văn Công, Chánh Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường làm trưởng đoàn đã dẫn đầu đoàn Thanh tra tiến hành thanh tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên nước đối với Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.

        Tiếp và làm việc với Đoàn Thanh tra, Phó Giám đốc Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn Bùi Văn Định cho biết: Trung tâm hiện đang quản lý, khai thác trên 40 hệ thống cấp nước sinh hoạt nông thôn đóng trên địa bàn toàn tỉnh, từ trước đến nay Trung tâm luôn chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về tài nguyên nước, Trung tâm cam kết sẽ phối hợp và thực hiện các yêu cầu của Đoàn thanh tra trong suốt quá trình thanh tra.

                     (Đoàn Thanh tra đang kiểm tra thực tế tại một nhà máy nước )

         Sau buổi làm việc tại Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, Đoàn thanh tra đã tiến hành kiểm tra một số hệ thống cấp nước do Trung tâm quản lý, khai thác đóng trên địa bàn của các huyện.

 

 

Thanh tra Sở