Nhập từ khóa...Tìm kiếm
thanh tra
thanh tra
Tin Thanh tra. 
17/07/2013 
 
Ngày 09/7/2013, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với phòng Cảnh sát Môi trường (PC49), đội Cảnh sát giao thông huyện Ninh Sơn và Ủy ban nhân dân xã Nhơn sơn tiến hành kiểm tra hoạt động khai thác cát tại mỏ cát  Lương Can, thuộc địa phận xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn đối với TNHH MTV Sông Trà.

Qua kiểm tra đã phát hiện các sai phạm của Công ty Sông Trà bao gồm khai thác và vận chuyển khoáng sản trái phép. Tại buổi kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã lập biên ban đối với hành vi sai phạm của Công ty và đưa 03 xe tải về trụ sở khối Cảnh sát của Công an tỉnh để xử lý. Hiện nay Thanh Tra đang hoàn tất các thủ tục để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.


THANH TRA SỞ