Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Môi trường
Môi trường
Thông tư liên tịch quy định tiêu chí xác định loài ngoại lai xâm hại và ban hành danh mục loài ngoại lai xâm hại 
18/10/2013 
 

Ngày 26/9/2013, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư liên tịch số 27/2013/TTLT-BTNMT-BNNPTNT quy định tiêu chí xác định loài ngoại lai xâm hại và ban hành danh mục loài ngoại lai xâm hại.

Theo đó, loài ngoại lai xâm hại phải đáp ứng một trong các tiêu chí sau: Đã tự thiết lập quần thể trong tự nhiên, đang lấn chiếm nơi sinh sống, cạnh tranh thức ăn và gây hại đối với các sinh vật bản địa, có khả năng phát tán mạnh; có xu hướng hoặc đang gây mất cân bằng sinh thái tại nơi chúng xuât hiện ở Việt Nam; qua khảo nghiệm, thử nghiệm thể hiện có xâm hại. Đối với loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại được phân thành hai nhóm: Loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại đã xuất hiện ở Việt Nam và loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại chưa xuất hiện ở Việt Nam. Đồng thời, Thông tư cũng quy định trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ, cơ quan ngang Bộ khác, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc sửa đổi, bổ sung danh mục loài ngoại lai xâm hại và danh mục loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 11 năm 2013.

Tâm- Chi cục bảo vệ Môi trường 
Tin đã đưa