Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Tài nguyên Nước và Khí tượng thủy văn
Tài nguyên Nước và Khí tượng thủy văn
Thông báo khí tượng thủy văn tuần số 14 tháng 05 năm 2013 khu vực tỉnh Ninh Thuận 
17/05/2013 
 
1. Tóm tắt tình hình KTTV từ ngày 01-10 tháng 05/2013
Thời tiết nguy hiểm: Trong tuần không có thời tiêt nguy hiểm ảnh hưởng tới Ninh Thuận.
Xu thế thời tiết: Ảnh hưởng của rìa nam rãnh thấp qua Bắc bộ bị nén trong nửa đầu tuần, nửa cuối tuần ảnh hưởng rìa xa phía đông nam áp thấp nóng phía tây; kết hợp với đới gió đông nam có cường độ trung bình.
Diễn biến thời tiết: Các thời kỳ trong tuần chủ yếu đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông nam đến nam trên đất liền cấp 2, cấp 3; trên biển cấp 4. Biển bình thường.
Tổng lượng mưa tuần ở mức xấp xỉ đến cao hơn TBNN cùng kỳ, lượng mưa phổ biến vùng đồng bằng từ 10-20mm; Vùng núi từ 50-100mm; Riêng khu vực Sông Pha mưa 142.7mm.
- Nhiệt độ không khí trung bình : 28.80C, xấp xỉ TBNN.
- Nhiệt độ không khí cao nhất trung bình : 33.70C, thấp hơn TBNN 0.30C.
- Nhiệt độ không khí cao nhất : 34.60C, xảy ra ngày 6.
- Nhiệt độ không khí thấp nhất trung bình : 25.30C, xấp xỉ TBNN.
- Nhiệt độ không khí thấp nhất : 23.90C, xảy ra ngày 2.
- Độ ẩm không khí trung bình : 77%, xấp xỉ TBNN.
- Tổng số giờ nắng : 80.9giờ, thấp hơn TBNN 7 giờ.
- Tổng lượng bốc hơi : 46.3mm, thấp hơn TBNN 0.6mm.
Bảng 1: Các đặc trưng khí tượng tuần 1 tháng 5 năm 2013
(Theo số liệu thống kê nhanh)
Yếu tố
Trạm
Nhiệt độ (0C)
Độ ẩm trung bình (%)
Tổng lượng bốc hơi (mm)
Tổng số giờ nắng (giờ)
Tổng lượng mưa tuần
Lượng mưa ngày lớn nhất
Ttb
Tx
Tn
Lượng mưa (mm)
Số ngày mưa
Lượng mưa (mm)
Ngày xảy ra
Phan Rang
28.8
334
23.9
77
46.3
80.9
21.4
04
70.0
05
Tân Mỹ
-
-
-
-
-
-
50.0
03
42.0
01
Sông pha
-
-
-
-
-
-
142.7
03
70.0
08
Phương Cựu
-
-
-
-
-
-
21.7
02
20.0
05
Mực nước trên các sông, suối thuộc khu vực tỉnh Ninh Thuận: Vào các thời kỳ trong tuần ít biến đổi.
Mực nước bình quân tuần trên sông Cái Phan Rang tại Trạm thủy văn Tân Mỹ là 34.67m, xấp xỉ TBNN cùng thời kỳ.
Bảng 2: Các đặc trưng thủy văn tuần 1 tháng 5 năm 2013
(Theo số liệu thống kê nhanh)
Trạm
Sông
Mực nước
trung bình (m)
Mực nước
cao nhất (m)
Ngày
Mực nước
thấp nhất (m)
Ngày
Ghi chú
Tân Mỹ
Cái
34.67
34.89
02
34.42
01
2. Dự báo tình hình KTTV từ ngày 11-20 tháng 5/2013
2.1. Khí tượng:
Xu thế thời tiết: Ảnh hưởng của rìa phía tây áp thấp nóng phía tây, kết hợp đới gió đông có cường độ trung bình.
Dự báo thời tiết: Các thời kỳ có mưa rào vài nơi, xảy ra chủ yếu ở vùng núi, thời kỳ giữa có ngày có mưa rải rác; ngày nắng. Gió đông nam đến nam trên đất liền cấp 2, cấp 3; trên biển cấp 4, cấp 5. Biển bình thường.
- Tổng lượng mưa tuần ở mức xấp xỉ đến thấp hơn TBNN cùng kỳ; lượng mưa dự báo vùng đồng bằng từ 10 - 20mm; vùng núi từ 40 - 60mm.
- Nhiệt độ không khí trung bình : 28.0 - 29.00C, cao hơn TBNN.
- Nhiệt độ không khí cao nhất trung bình : 33.0 - 34.00C, xấp xỉ TBNN.
- Nhiệt độ không khí cao nhất : 33.0 - 35.00C xảy ra vào thời kỳ cuối tuần.
- Nhiệt độ không khí thấp nhất trung bình : 24.5 - 25.50C, xấp xỉ TBNN.
- Nhiệt độ không khí thấp nhất : 24.0 - 26.00C, xảy ra vào giữa tuần.
- Độ ẩm không khí trung bình : 73 - 78, xấp xỉ TBNN.
- Tổng lượng bốc hơi : 40.0 - 50.0mm, xấp xỉ TBNN.
- Tổng số giờ nắng : 80.0 - 90.0 giờ, thấp hơn TBNN.
2.2. Thủy văn.
Mực nước trên các sông, suối thuộc khu vực tỉnh Ninh Thuận: Vào thời kỳ nửa đầu tuần ít biến đổi và thời kỳ nửa cuối tuần ít biến đổi đến dao động nhỏ.
Trên sông Cái Phan Rang tại Trạm thủy văn Tân Mỹ mực nước thấp hơn đến xấp xỉ TBNN cùng thời kỳ.
Trị số dự báo trên sông Cái Phan Rang tại Trạm Tân Mỹ: Hbq : 34.75 m
Hmax: 35.05 m
Hmim: 34.55 m
* Ghi chú: Dự báo thời tiết tỉnh Ninh Thuận vẫn còn mưa ít, đề nghị các ban ngành và nhân dân chủ động sử dụng tiết kiệm nước, điều tiết nguồn nước của các công trình hồ chứa nước hợp lý để chủ động nước phòng chống khô hạn trong mùa khô năm 2013.
Nguồng TTKTTV tỉnh Ninh Thuận 
Tin đã đưa
(17/06)
(12/06)
(20/05)
(20/05)
(06/05)
(06/05)
(25/09)
(17/05)
(03/05)
(03/05)