Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Môi trường
Môi trường
Thẩm định Quy hoạch mạng lưới quan trắc môi trường đất, nước mặt nội địa, nước dưới đất, nước biển ven bờ, không khí và tiếng ồn tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020. 
20/05/2014 
 
Sáng ngày 02/4/2014, tại Sở Tài nguyên và Môi trường, Hội đồng thẩm định Quy hoạch mạng lưới quan trắc môi trường đất, nước mặt nội địa, nước dưới đất, nước biển ven bờ, không khí và tiếng ồn tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020 (viết tắt là Quy hoạch mạng lưới quan trắc môi trường) đã họp thẩm định dưới sự chủ trì của Ông Trần Xuân Hòa, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh-Chủ tịch Hội đồng thẩm định cùng các thành viên Hội đồng thẩm định Quy hoạch mạng lưới quan trắc môi trường (thành lập theo Quyết định số 273/QĐ-UBND ngày 25/01/2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) và Trung tâm Quan trắc môi trường Ninh Thuận (đơn vị lập Quy hoạch mạng lưới quan trắc môi trường).

Dự thảo Báo cáo Quy hoạch mạng lưới quan trắc môi trường đã đánh giá được thực trạng; phân tích và dự báo những yếu tố tác động đến việc phát triển mạng lưới quan trắc để định hướng quy hoạch mạng lưới quan trắc môi trường của tỉnh đến năm 2020, bảo đảm phục vụ cho công tác quản lý, bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh. 

Toàn cảnh cuộc họp

     Hội đồng thẩm định đã nhất trí thông qua Quy hoạch mạng lưới quan trắc; đồng thời, Ông Trần Xuân Hòa-Chủ tịch Hội đồng đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Trung tâm Quan trắc môi trường Ninh Thuận tiếp thu ý kiến của các thành viên Hội đồng để hoàn chỉnh Quy hoạch mạng lưới quan trắc môi trường và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. /. 

Chi cục Bảo vệ môi trường