Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Đo đạc và Bản đồ
Đo đạc và Bản đồ
Tập huấn nghiệp vụ đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 
28/04/2014 
 

Ngày 25/3/2014, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội nghị  Tập huấn nghiệp vụ đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại địa bàn thành phố Phan Rang – Tháp Chàm (Thuộc Dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu địa chính thành phố Phan Rang – Tháp Chàm được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận phê duyệt tại Quyết định số 2200/QĐ-UBND ngày 29/10/2012) nhằm tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn trong công tác cấp giấy chứng nhận, đẩy nhanh và hoàn thành công tác cấp giấy chứng nhận (cấp mới, cấp đổi giấy chứng nhận) và xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai thành phố Phan Rang – Tháp Chàm trong năm 2014.

Tham dự hội nghị có Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, các phòng chuyên môn Quản lý đất đai, Đo đạc bản đồ; Lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thành phố Phan Rang – Tháp Chàm và các chuyên viên phụ trách công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Lãnh đạo và cán bộ địa chính 16 phường, xã thuộc thành phố Phan Rang – Tháp Chàm; Lãnh đạo các đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Công nghệ Tài nguyên môi trường Việt Nam, Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ Tài nguyên môi trường Việt Nam, Công ty TNHH Hoàng Long và các Đội trưởng, nhân viên làm tư vấn Dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu địa chính thành phố Phan Rang – Tháp Chàm.

Hội nghị đã dành thời gian một ngày để tập trung tập huấn những vấn đề cơ bản về công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thành phố trong việc xác nhận vào Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sự phối hợp giữa đơn vị tư vấn với Ủy ban nhân dân các phường, xã trong việc rà soát thống kê khối lượng công việc, lập kế hoạch thi công hàng tuần để đảm bảo thực hiện công việc có hiệu quả.      

Kết thúc hội nghị, Lãnh đạo các địa phương đã nhận thấy được vai trò, trách nhiệm của mình trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, quyết tâm phối hợp có trách nhiệm cùng với đơn vị tư vấn, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất,  phòng Tài nguyên và Môi trường thành phối, Sở Tài nguyên và Môi trường để hoàn thành Dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu địa chính thành phố Phan Rang – Tháp Chàm./.        

Đo đạc bản đồ