Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Môi trường
Môi trường
Tập huấn các quy định mới về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải 
19/03/2014 
 

Ngày 13/3/2014, Chi cục Bảo vệ môi trường đã tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn các quy định mới trong lĩnh vực thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải cho 30 doanh nghiệp hoạt động ở các lĩnh vực chế biến thủy sản, nông sản, bia, cấp nước, chăn nuôi, khai thác, chế biến khoáng sản, sản xuất gạch,… trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Tại buổi tập huấn, các doanh nghiệp đã được nghe phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến phí bảo vệ môi trường đối với nước thải cụ thể là Nghị định số 25/2013/NĐ-CP ngày 29/3/2013 của Chính phủ, Thông tư số 06/2013/TT-BTNMT ngày 07/5/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thông tư liên tịch số 63/2013/TTLT-BTC-BTNMT ngày 15/5/2013 giữa Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường, Văn bản hướng dẫn thực hiện các quy định về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải của Tổng cục môi trường. Trong đó, tập trung vào các nội dung chính như: Đối tượng thu phí, mức thu phí, phương pháp kê khai phí, phương pháp tính phí, phân biệt giữa phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt và phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp để tránh sự chồng chéo trong quá trình thu phí. Đồng thời, Chi cục Bảo vệ môi trường đã thống nhất với các doanh nghiệp việc tổ chức đo đạc, đánh giá lại chất lượng nước thải (lấy mẫu, phân tích mẫu, xác định lưu lượng) để phục vụ việc kê khai và thẩm định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp  trong quý II/2014.

CC BVMT 
Tin đã đưa
(23/07)
(10/06)
(10/06)
(05/06)
(30/05)
(20/05)
(20/05)
(14/11)
(18/10)
(17/10)