Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Môi trường
Môi trường
Tập huấn các quy định mới về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp 
17/10/2013 
 

Ngày 11/10/2013, Chi cục Bảo vệ môi trường đã tổ chức tập huấn hướng dẫn các quy định mới về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp. Tham dự tập huấn có đại diện một số cơ quan có liên quan và trên 20 cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoạt động ở các lĩnh vực chế biến thủy sản, nông sản, cấp nước, chăn nuôi,… trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Tại buổi tập huấn, các doanh nghiệp đã được giới thiệu các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến phí bảo vệ môi trường đối với nước thải như Nghị định số 25/2013/NĐ-CP ngày 29/3/2013 của Chính phủ, Thông tư số 06/2013/TT-BTNMT ngày 07/5/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Thông tư liên tịch số 63/2013/TTLT-BTC-BTNMT ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường; trong đó, tập trung làm rõ các nội dung như: Đối tượng thu phí, mức thu phí, phương pháp kê khai phí, phương pháp tính phí, phân biệt phí nước thải sinh hoạt và nước thải công nghiệp để tránh sự chồng chéo trong quá trình thu phí.

 

Tâm- Chi cục bảo vệ Môi trường 
Tin đã đưa
(23/07)
(10/06)
(10/06)
(05/06)
(30/05)
(20/05)
(20/05)
(19/03)
(14/11)
(18/10)