Nhập từ khóa...Tìm kiếm

Tài nguyên Nước và Khí tượng thủy văn

UBND tỉnh cấp các Giấy phép cho Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn khai thác, sử dụng nước mặt để cấp nước sinh hoạt(17/06/2014)

Ngày 13/6/2014 UBND tỉnh cấp các Giấy phép cho Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn, địa chỉ số 61A, đường Nguyễn Văn Cừ, phường Mỹ Bình, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận khai thác sử dụng nước mặt để cấp nước sinh hoạt, cụ thể như sau: 

Ngày 30/5/2014 Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ hơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước.(12/06/2014)

Ngày 30/5/2014 Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ hơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước.

Ủy ban nhân dân tỉnh cấp Giấy phép khai thác nước dưới đất cho 03 doanh nghiệp trên địa bàn xã An Hải, huyện Ninh Phước.(20/05/2014)

Ngày 09/5/2014, Ủy ban nhân dân tỉnh cấp Giấy phép cho các Công ty TNHH Hòa Phú, Công ty TNHH Việt Úc – Ninh Thuận và Công ty TNHH Giống thủy sản Nam Hải khai thác nước dưới đất tại thôn Hòa Thạnh, xã An Hải, huyện Ninh Phước, cụ thể:

Hội thảo “Xây dựng khung Kế hoạch hành động về Quản lý rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu trong lĩnh vực Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông tại tỉnh Ninh Thuận”(20/05/2014)

Từ ngày 12/5/2014 đến ngày 13/5/2014, Trung tâm Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn phối hợp với DANIDA và UNICEF tổ chức Hội thảo Xây dựng khung Kế hoạch hành động về quản lý rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu trong lĩnh vực Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tại Khách sạn Thống nhất, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

Cấp Giấy phép khai thác nước 02 hồ chứa nước Thành Sơn và Suối Lớn Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận(06/05/2014)

Ngày 08/5/2014 UBND tỉnh cấp giấy phép cho  Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận, địa chỉ số 144 đường 21/8, phường Phước Mỹ, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận khai thác  nước 02 hồ chứa nước Thành Sơn và  Suối Lớn như sau: 

UBND tỉnh cấp Giấy phép cho Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận khai thác sử dụng nước 03 hồ chứa nước Trà Co, Cho Mo, CK7.(06/05/2014)

 Ngày 21/04/2014 UBND tỉnh cấp giấy phép cho phép Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận, địa chỉ số 144 đường 21/8, phường Phước Mỹ, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận khai thác sử dụng nước 03 hồ chứa nước Trà Co, Cho Mo và CK7, cụ thể như sau: 

Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về tài nguyên nước đối với Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận(25/09/2013)

Thực hiện Quyết định số 2210/QĐ-STNMT ngày 27/8/2013 của Giám đốc Sở Tài ngyuyên và Môi trường về việc thành lập Đoàn kiểm tra việc chấp hành pháp luật về tài nguyên nước đối với Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận. Ngày 04/9/2013 Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 2210/QĐ-STNMT đã tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật về tài nguyên nước đối với Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận.

Giải quyết nguồn nước ngọt cho sản xuất giống thủy sản và sản xuất nông nghiệp ở xã An Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận.(17/05/2013)

Giải quyết việc khai thác nước dưới đất để phục vụ sản xuất giống thủy sản và sản xuất nông nghiệp tại các thôn Hòa Thạnh, Tuấn Tú và Nam Cương thuộc xã An Hải, huyện Ninh Phước

Tác động của biến đổi khí hậu đối với tài nguyên nước(03/05/2013)

Tác động của biến đổi khí hậu lên tài nguyên nước biểu hiện chủ yếu dưới hai dạng: nước biển dâng và hiện tượng cực đoan của thiên tai, bao gồm cả lũ, bão, hạn, kiệt. Thực tế thì biến đổi khí hậu đã và đang tác động lên tài nguyên nước, thể hiện rõ ràng nhất ở thiên tai xảy ra dồn dập trên khắp thế giới trong mười năm qua: lũ lụt ngập 2/3 lãnh thổ Bangladesh năm 2004, lũ lớn sông Trường Giang Trung Quốc năm 2010 mà hồ chứa khổng lồ Tam Điệp không cắt được lũ như mong đợi; đặc biệt sông Chao Phraya ở Thái Lan, một con sông đã trở nên hiền hòa từ vài chục năm nay nhờ các hồ chứa lớn điều tiết hoàn toàn dòng chảy, bỗng năm 2011 xảy ra lũ lớn mà quản lý tài nguyên nước quốc gia lại bị động, gây ra thảm họa lũ lụt quốc gia trong nhiều tháng liền.