Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Biển và Hải đảo
Biển và Hải đảo
Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị tuyên truyền về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững biển, hải đảo Việt Nam 
07/07/2014 
 
Ngày 4/7/2014, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị Tuyên truyền về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững biển, hải đảo cho hơn 100 cán bộ, công chức, viên chức ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận

Tại Hội nghị, cán bộ, công chức, viên chức đã được đồng chí Nguyễn Minh Trứ, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thông tin về tình hình biển Đông thời gian gần đây, việc Trung Quốc ngang nhiên hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương - 981 trong thềm lục địa, vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Bên cạnh đó, được Chi cục Biển tỉnh Ninh Thuận thông tin về nội dung cơ bản của Luật Biển Việt Nam; Quy chế phối hợp quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, Chương trình hành động thực hiện chiến lược quản lý, khai thác và sử dụng bền vững tài nguyên môi trường biển trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Thông qua Hội nghị, cán bộ, công chức, viên chức của Sở được nâng cao nhận thức, tin tưởng và đồng thuận cao với chủ trương của Đảng và Nhà nước trong việc bảo vệ chủ quyền quốc gia, lợi ích chính đáng của Việt Nam và chính sách của tỉnh về quản lý, sử dụng và phát triển bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển tại địa phương. Từ đó, góp phần thực hiện sâu rộng công tác tuyên truyền bảo vệ và phát triển bền vững biển, hải đảo Việt Nam trong cộng đồng và địa phương, cơ quan, đơn vị./.