Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Hoạt động chung
Hoạt động chung
Quản lý cơ sở dữ liệu đất đai Vĩnh Long 
25/05/2012 
 

Vĩnh Long là một trong 9 tỉnh được chọn để tham gia thực hiện dự án Hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai Việt Nam (VLAP). Tỉnh đã xây dựng được mô hình cơ sở dữ liệu đất đai, có thể là kinh nghiệm hay để mở rộng trên cả nước.

Để xây dựng được cơ sở dữ liệu đất đai, sau khi đo đạc trên thực địa phải tiến hành cấp Giấy Chứng nhận ngay và liên tục cập nhật biến động, để số liệu đo đạc không bị lạc hậu.

Trong 5 năm 2008-2011, Vĩnh Long đã hoàn thành công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính cho 105.618 ha, đạt 99% khối lượng theo thiết kế của dự án. Riêng 4 huyện (Bình Minh, Bình Tân, Tam Bình, Trà Ôn) đã hoàn thành xong việc đo đạc, lập bản đồ địa chính. Huyện Vũng Liêm dự kiến hoàn thành trong quý 1 năm 2012. Số thửa đất được cấp giấy đạt 51%.

Trên cơ sở các thửa đất đã được đo đạc, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy, tỉnh đã sử dụng phần mềm quản lý đất đai ViLis ở 3 huyện Bình Minh, Bình Tân, Tam Bình. Người dân có thể tra cứu thông tin về thửa đất của mình trên mạng. Người quản lý cũng có thể hình dung một cách toàn diện về tình hình sử dụng đất của xã, huyện, tỉnh.

Cơ sở dữ liệu đất đai đã được thiết lập trên 3 huyện này và được đưa vào khai thác, cập nhật thường xuyên, vận hành liên thông từ tỉnh đến huyện, xã theo mô hình tập trung. Thông qua đó, hiệu quả làm việc của cán bộ Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất đã được cải thiện rõ rệt và thời gian thực hiện các giao dịch đất đai nhanh chóng hơn khi người dân đã được cấp GCN theo dự án VLAP.

Thời gian thực hiện thủ tục chuyển nhượng chỉ từ 4-5 ngày nếu số lượng hồ sơ giao dịch ít và 8-15 ngày nếu số lượng nhiều (theo quy định hiện hành thời gian giải quyết là 20 ngày). Thủ tục đăng ký thế chấp chỉ thực hiện trong 1 ngày.

Minh bạch thông tin

Đó là một kinh nghiệm mà Sở TN&MT Vĩnh Long chia sẻ. Dự án muốn thực hiện thành công cần phải có sự đồng thuận cao và huy động được sự tham gia của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân vào các hoạt động của dự án.

Việc tuyên truyền về dự án được tổ chức triển khai, quán triệt trước hết trong nội bộ các cơ quan đoàn thể, hiệp hội có liên quan ở huyện và Chủ tịch UBND xã. Khi nội bộ chính quyền, đoàn thể đã nhận thức rõ yêu cầu, ý nghĩa và thống nhất kế hoạch triển khai  dự án thì việc chỉ đạo tuyên truyền ra dân và phát động người dân hưởng ứng rất thuận lợi.

Tại các ấp, xã, việc tuyên truyền được tổ chức thành 2 đợt : Trước khi triển khai đo đạc và trước khi tổ chức đăng ký. Tại các ấp có đông đồng bào dân tộc thiểu số người Khmer, các cuộc họp dân được tăng cường nhiều hơn.

Hàng loạt thông tin được công khai đã giúp người dân hiểu và đồng thuận, thúc đẩy tiến độ dự án. Người dân được thông tin về các khu vực đo đạc, tên của từng người trong tổ đo đạc và số điện thoại của người phụ trách nhóm đo đạc, đăng ký.

Dự án cũng thông báo rõ với người dân địa phương việc không phải tốn chi phí cho việc đo đạc. Chỉ những nơi người dân đã thỏa thuận ranh và cắm mốc đầy đủ, đơn vị thi công mới tiến hành đo.Việc đo đạc phải có người địa phương dẫn đạc và các chủ sử dụng đất tham gia chỉ ranh.

Lịch khảo sát đo đạc, lịch đăng ký phải thông báo  với các chủ sử dụng đất  15 ngày  trước khi triển khai. Hồ sơ, các loại giấy tờ cần nộp khi đăng ký được phổ biến trong các kỳ họp dân trực tiếp, qua thông báo của các trưởng ấp và các phương tiện thông tin đại chúng cũng như trang Web của Sở.

Ngoài ra còn giới thiệu quy trình tiếp nhận giải quyết tranh chấp, khiếu nại của dự án và cung cấp số điện thoại của Ban Quản lý dự án, cán bộ phụ trách theo dõi, giải quyết khiếu nại cho người dân địa phương để họ liên hệ khi có bức xúc về nội dung có liên quan đến dự án, hoặc với các khiếu nại phi hành chính.

Như vậy, người dân được tham gia tích cực vào quá trình đo đạc đất đai, lập bản đồ và đăng ký đất đai tích cực hơn, củng cố lòng tin của người dân. Từ hoạt động của Dự án VLAP của Vĩnh Long cho thấy, liên quan đến đất đai, cần thiết phải phổ biến thông tin để giảm bớt lo ngại của người dân về bị chiếm đoạt.

(Theo monre.gov.vn)
Nguyễn Đức Toản