Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Đất đai
Đất đai
Ngày 1/1/2010 cả nước tiến hành Tổng kiểm kê đất đai 2010: Sẵn sàng cho giờ G 
26/12/2009 
 
Ngày 1/1/2010 cả nước tiến hành Tổng kiểm kê đất đai 2010: Sẵn sàng cho giờ G

“Kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010” bắt đầu được triển khai từ ngày 1-1-2010 là việc làm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Việc kiểm kê đất đai năm 2010 là cơ sở cho việc đánh giá và hoàn thiện chính sách pháp luật về đất đai, lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp giai đoạn 2011-2020, đặc biệt là việc quy hoạch nhằm khống chế diện tích đất trồng lúa nước và diện tích đất lâm nghiệp cần bảo vệ để đảm bảo an ninh lương thực và bảo vệ môi trường, xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, các sản phẩm của dự án còn là cơ sở xác thực để giải quyết dứt điểm những tranh chấp lâu nay về địa giới hành chính.

 Mục tiêu của đợt tổng kiểm kê nhằm xác định diện tích tự nhiên trong địa giới hành chính của từng đơn vị hành chính các cấp, với xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã) là đơn vị cơ bản. Kết quả ở cấp xã là cơ sở để tổng hợp kiểm kê đất đai cấp huyện, tỉnh, vùng và cả nước.

Kết quả kiểm kê đất đai 2010 (gồm các biểu kiểm kê, bản đồ hiện trạng sử dụng đất, bản đồ tài liệu) đều phải thực hiện ở dạng số và dạng giấy. Trường hợp ở cấp xã thực hiện ở dạng giấy thì cấp huyện phải chuyển về dạng số và để chuyển lưu ở cấp xã, sử dụng ở cấp huyện và giao nộp cấp trên.

Hiện trạng diện tích tự nhiên sau kiểm kê đất đai năm 2010 được so sánh, đối chiếu với hồ sơ địa giới hành chính nhằm hoàn chỉnh hồ sơ địa giới hành chính, phục vụ giải quyết dứt điểm tranh chấp về địa giới hành chính. “Tất nhiên, muốn giải quyết dứt điểm những tranh chấp này cần có dự án riêng thực hiện trong năm 2010 và các năm tiếp sau, qua đó xác định hiện trạng sử dụng quản lý có khớp với hồ sơ địa chính đang quản lý hay không, nếu có sự sai lệch thì nguyên nhân do đâu, giải pháp hợp lý nhất là như thế nào…”, ông Nguyễn Tiến Khang, Phó Cục trưởng Cục Đăng ký và Thống kê - Tổng cục Quản lý đất đai (Bộ Tài nguyên và Môi trường) cho biết.

                       Vậy những loại đất gì sẽ được kiểm kê?  Trong từng đơn vị hành chính, từng vùng tự nhiên kinh tế và toàn quốc sẽ kiểm kê diện tích 3 loại đất chính gồm: đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp, nhóm đất chưa sử dụng và thêm nhóm quan sát là đất có mặt nước ven biển. Đất nông nghiệp gồm nhiều nhóm nhỏ như đất sản xuất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối... Đất phi nông nghiệp có đất ở, đất chuyên dùng, đất tôn giáo, tín ngưỡng, đất sông suối và mặt nước chuyên dùng. Nhóm đất chưa sử dụng có đất bằng, đất đồi núi, núi đá không có rừng cây...

Nói rõ hơn về “đất quan sát” và ý nghĩa của việc thu thập số liệu thống kê loại đất này, ông Khang cho biết:  Hiện nay diện tích đất có mặt nước ven biển (như đất mặt nước ven biển nuôi trồng thủy sản, đất mặt nước ven biển có rừng ngập mặn, đất mặt nước ven biển có mục đích khác, diện tích rất đáng kể) chưa được phân cấp quản lý rõ ràng, dẫn đến một số trường hợp khó xử lý, gây vướng cho hoạt động quản lý, sử dụng đất ven biển, đơn cử trong trường hợp các doanh nghiệp làm đường ống dẫn dầu khí vào bờ hoặc thuê để nuôi trồng, kinh doanh thủy sản…

                                 Sản phẩm của dự án này chính là Bộ số liệu kiểm kê diện tích đất đai năm 2010 của cả nước, 8 vùng tự nhiên kinh tế; bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010 của cả nước, 8 vùng tự nhiên kinh tế; tập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010 của 63 tỉnh, thành phố; báo cáo kết quả thực hiện kiểm kê đất đai năm 2010 của cả nước với các nội dung cụ thể như hiện trạng và cơ cấu sử dụng đất, biến động diện tích và chuyển dịch cơ cấu sử dụng đất, tình hình thực hiện quy hoạch sử dụng đất đến 2010, đề xuất các giải pháp sử dụng đất có hiệu quả và hoàn thiện chính sách quản lý đất đai. Cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã cũng sẽ có các sản phẩm cụ thể.