Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Khoáng sản
Khoáng sản
Mới đây, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có văn bản chỉ đạo các Sở, ngành có liên quan trên cơ sở quy hoạch thăm dò, khai thác và cân đối nhu cầu vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 nghiên cứu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, cho chủ trương xuấ 
30/07/2013 
 

Mới đây, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có văn bản chỉ đạo các Sở, ngành có liên quan trên cơ sở quy hoạch thăm dò, khai thác và cân đối nhu cầu vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 nghiên cứu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, cho chủ trương xuất khẩu đối với đá xây dựng được khai thác, chế biến trên địa bàn tỉnh. Đây là một tin vui và mở ra cơ hội đối với hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến đá xây dựng trên địa bàn tỉnh, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh tại các Doanh nghiệp được cấp phép khai thác, đồng thời góp phần gia tăng nguồn thu cho ngân sách.

Do đặc điểm về địa hình và địa chất, tỉnh ta rất giàu tiềm năng về khoáng sản làm vật liệu xây dựng, trong đó khoáng sản đá xây dựng phân bố rộng khắp, tiềm năng trữ lượng rất lớn và hầu hết nằm lộ thiên, rất thuận lợi trong quá trình thăm dò, khai thác. Tuy nhiên, chúng ta chưa khai thác được hết lợi thế về giá trị kinh tế to lớn đem lại từ nguồn tài nguyên thiên nhiên này.

Quá trình lập quy hoạch, chúng ta chỉ tính cho nhu cầu sử dụng trong tỉnh, không tính đến yếu tố xuất khẩu nên mặc dù tổng trữ lượng đưa vào quy hoạch là rất lớn (hơn 449 triệu m3) nhưng trữ lượng phân kỳ khai thác chỉ tính cho nhu cầu sử dụng trong tỉnh đến năm 2015 (hơn 12 triệu m3) và giai đoạn đến năm 2020 (hơn 20 triệu m3). Do đó, phần nào hạn chế về cơ hội mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm và quy mô công suất, dễ dẫn đến tình trạng khủng hoảng thừa khi cung vượt cầu. Và thực tế điều này đã xảy ra đối với hoạt động khai thác đá xây dựng trên địa bàn tỉnh, thời gian qua nhu cầu về đá xây dựng giảm mạnh do việc cắt giảm các công trình XDCB nên khối lượng đá sản phẩm không tiêu thụ được, tồn kho lớn dẫn đến hoạt động sản xuất trì trệ, các Doanh nghiệp rơi vào tình cảnh khó khăn, hoạt động cầm chừng, thậm chí có đơn vị còn ngưng không đầu tư khai thác.

Theo danh mục, tiêu chuẩn và điều kiện xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng ban hành kèm theo Thông tư số 04/2012/TT-BXD ngày 20/9/2012 của Bộ xây dựng, trên địa bàn tỉnh ta đá xây dựng (kích thước cỡ hạt ≤60mm) đáp ứng được các yêu cầu về tiêu chuẩn và điều kiện xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng. Thị trường chính là các nước khu vực Châu á như Singapore, Thái Lan, Hongkong, Ấn độ… Theo dự kiến, khối lượng xuất khẩu từ nay đến năm 2015 là khoảng trên 1,5 triệu m3/năm và đạt trên 3 triệu m3/năm giai đoạn từ năm 2016-2020.

Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh có 32 mỏ đá xây dựng được cấp phép khai thác với tổng trữ lượng trên 135 triệu m3 và 16 mỏ đã có quyết định phê duyệt trữ lượng với tổng trữ lượng hơn 116 triệu m3. Trữ lượng này hoàn toàn đáp ứng được cho nhu cầu sử dụng trong tỉnh và xuất khẩu trong giai đoạn hiện nay. Tuy nhiên, do bị khống chế về trữ lượng phân kỳ khai thác theo quy hoạch nên tổng công suất đã được cấp phép khai thác hiện nay chỉ hơn 3,5 triệu m3/năm. Để đáp ứng được khối lượng đá xây dựng cho nhu cầu sử dụng trong tỉnh và xuất khẩu, trước hết các Sở, ngành có liên quan phải báo cáo, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh trữ lượng phân kỳ khai thác theo quy hoạch cho phù hợp với nhu cầu sử dụng trong từng giai đoạn.

KHOÁNG SẢN