Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Môi trường
Môi trường
Lễ phát động phong trào thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng Ninh Thuận xanh - sạch - đẹp” năm 2014-2015 
23/07/2014 
 

Sáng ngày 23/7/2014, tại hội trường Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng Ninh Thuận xanh - sạch - đẹp” năm 2014-2015. Về dự Lễ phát động có đồng chí Võ Đại-Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng trên 120 đại biểu là lãnh đạo, đại diện lãnh đạo của các cơ quan Đảng, mặt trận, đoàn thể; các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các cơ quan, doanh nghiệp trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; các doanh nghiệp trong tỉnh và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thuộc 09 khối thi đua của tỉnh.

Phát biểu tại Lễ phát động, đồng chí Võ Đại-Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đề nghị các sở, ban, ngành, mặt trận, đoàn thể, chính quyền địa phương các cấp và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cần triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:

- Bám sát nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao và tình hình thực tiễn của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị để xây dựng kế hoạch phù hợp với khả năng thực hiện; gắn với các phong trào thi đua khác, nhất là phong trào xây dựng nông thôn mới và việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Giao nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể đối với từng tập thể trực thuộc, trách nhiệm của từng hộ gia đình, mỗi cá nhân về thực hiện “xanh, sạch, đẹp” và tổ chức ký kết giao ước thi đua.

- Có các biện pháp, hình thức tuyên truyền thích hợp để người dân thấy được lợi ích từ xây dựng quê hương xanh, sạch, đẹp và tích cực hưởng ứng tham gia. Trước mắt, trong năm 2014, các huyện, thành phố cần tập trung làm tốt việc thu gom rác thải ở từng con đường, khu phố, thôn xóm. Riêng thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, mỗi phường, xã có ít nhất một tuyến đường xanh, sạch, đẹp, không còn rác thải trên vỉa hè, trong lòng đường.     

- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện; chú trọng phát hiện, xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua và kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc xây dựng Ninh Thuận xanh, sạch, đẹp. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, công chức và viên chức trong phong trào thi đua.

Đồng thời tại buổi Lễ phát động, đại diện của các khối thi đua đã cùng ký kết giao ước thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng Ninh Thuận xanh - sạch - đẹp năm 2014-2015./. 

CC Môi trường 
Tin đã đưa