Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Hoạt động chung
Hoạt động chung
Lễ ký kết giao ước thi đua thực hiện nhiệm vụ năm 2014 của Khối thi đua cơ quan tham mưu tổng hợp. 
06/03/2014 
 

Chiều ngày 27 tháng 02 năm 2014. Tại Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Lễ ký kết giao ước thi đua thực hiện nhiệm vụ năm 2014 của Khối thi đua cơ quan tham mưu tổng hợp.

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường (Trưởng Khối) chủ trì, cùng tham dự có lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác thi đua, khen thưởng các đơn vị trong Khối: Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh (Phó Khối); Văn phòng UBND tỉnh; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Nội vụ; Sở Tài Chính; Sở Khoa học và Công nghệ

Tại buổi Lễ ký kết, các đại biểu tham dự họp đã góp ý và thông qua dự thảo Quy chế hoạt động của Khối thi đua cơ quan tham mưu tổng hợp năm 2014, dự thảo giao ước thi đua thực hiện nhiệm vụ năm 2014 và đã thống nhất ký kết giao ước thi đua.

Lãnh đạo các đơn vị trong Khối thi đua cơ quan tham mưu tổng hợp cam kết thực hiện tốt các nội dung thi đua đã ký giao ước./.

Văn phòng Sở 
Tin đã đưa
(04/03)
(03/03)
(26/02)
(24/02)
(23/02)
(09/02)
(04/02)
(03/02)
(28/01)
(27/01)