Nhập từ khóa...Tìm kiếm
thanh tra
thanh tra
Lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa Thanh tra tỉnh với Sở Tài nguyên và Môi trường 
22/04/2013 
 

Chiều ngày 18/4, tại Thanh tỉnh đã diễn ra buổi lễ ký kết quy chế phối hợp giữa Thanh tra tỉnh với Sở Tài nguyên và Môi trường nhằm tăng cường mối quan hệ hợp tác, nâng cao hiệu quả trong công tác tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Theo đó quy chế phối hợp giữa Thanh tra tỉnh với Sở Tài nguyên và Môi trường được xây dựng thành 3 chương và 9 điều quy định các nội dung và trách nhiệm của 02 bên trong việc phối hợp, nhằm tăng cường sự hợp tác chặt chẽ giữa 02 đơn vị, nâng cao và phát huy vai trò của 02 đơn vị trong việc tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về tài nguyên và môi trường chặt chẽ, kịp thời, đúng quy định của pháp luật, góp phần giữ vững an ninh trật tự, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Cũng trong dịp này Sở Tài nguyên và Môi trường cùng với Thanh tra tỉnh đã trao đổi, thảo luận với nhau và đi đến thống nhất về nội dung của Đề án nâng cao năng lực cho Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường từ nay đến năm 2016.

Thanh tra Sở