Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Khoáng sản
Khoáng sản
Kiểm tra hoạt động khai thác cát xây dựng trên địa bàn tỉnh. 
17/10/2013 
 
Sáng nay, ngày 15/10/2013, Đoàn kiểm tra được thành lập theo Quyết định số 2686/QĐ-STNMT ngày 14/10/2013 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật về tài nguyên khoáng sản đối với hoạt động khai thác cát xây dựng của một số đơn vị được cấp phép khai thác trên địa bàn tỉnh

Theo kế hoạch, từ ngày 15 đến ngày 22 tháng 10 năm 2013, Đoàn sẽ tiến hành kiểm tra việc thực hiện các nội dung của giấy phép khai thác khoáng sản, việc thực hiện các nghĩa vụ tài chính (thuế, phí, tiền thuê đất, ký quỹ phục hồi môi trường…) và việc chấp hành pháp luật có liên quan khác đối với hoạt động khai thác khoáng sản cát xây dựng tại các đơn vị: Công ty cổ phần Kim Sơn, Công ty cổ phần đầu tư xây dựng thương mại và dịch vụ Trường Thịnh Phát, Công ty TNHH Tân Lộc, Công ty TNHH xuất nhập khẩu thương mại xây dựng và dịch vụ Thuận Tiến và Công ty cổ phần xây dựng Ninh Thuận.

Kết quả kiểm tra sẽ được tổng hợp, báo cáo Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để kịp thời chỉ đạo xử lý, chấn chỉnh nhằm đưa hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh đi vào nề nếp.

KHOÁNG SẢN