Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Đo đạc và Bản đồ
Đo đạc và Bản đồ
Hội nghị Triển khai công tác xây dựng Hệ thống hồ sơ địa chính và Cơ sở dữ liệu địa chính thành phố Phan Rang - Tháp Chàm. 
24/08/2012 
 

Sáng ngày 23/8/2012, tại văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội nghị Triển khai công tác xây dựng Hệ thống hồ sơ địa chính và Cơ sở dữ liệu địa chính thành phố Phan Rang - Tháp Chàm.

Đồng chí Lê ngọc Thạch – Phó Giám đốc Sở, chủ trì và chỉ đạo hội nghị.

Tham dự Hội nghị có Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố, lãnh đạo các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. Về phía Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang - Tháp Chàm  có đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố; lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, lãnh đạo Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thành phố, lãnh đạo một số phòng chuyên môn, Chủ tịch, phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và cán bộ địa chính các xã, phường thuộc thành phố Phan Rang - Tháp Chàm.

Tại Hội nghị, Đồng chí Nguyễn Văn Thành-Trường Phòng đo đạc bản đồ đã trình bày Báo cáo Khái quát Dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu địa chính của thành phố.

Dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu địa chính của thành phố Phan Rang - Tháp Chàm do Sở Tài nguyên và Môi trường làm chủ đầu tư. Cơ quan tư vấn là Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Khoa học kỹ thuật thuộc trường Đại học Mỏ Địa chất; đơn vị thi công là Công ty cổ phần Công nghệ tài nguyên môi trường Việt Nam.

Mục tiêu của Dự án nhằm xây dựng hoàn thiện hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu địa chính của thành phố phù hợp với chuẩn dữ liệu địa chính Việt Nam, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về đất đai; đảm bảo độ chính xác cao, cũng như việc kết nối, cập nhật thường xuyên các biến động; nâng cao năng lực về hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin; đáp ứng yêu cầu khai thác thông tin về tài nguyên đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng mô hình điểm về hệ thống đăng ký đất đai hoàn chỉnh, hiện đại để tiếp tục tổ chức cho các huyện khác.

Tiến độ thực hiện dự án: Dự kiến kết thúc vào năm 2015. Tổng vốn đầu tư của dự án là hơn 74,53 tỷ đồng.

Văn Thành (Phòng ĐĐBĐ)