Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Hoạt động chung
Hoạt động chung
Hội nghị Sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I và triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ quý II năm 2014 
01/04/2014 
 

Chiều ngày 01/4/2014, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội nghị Sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I và triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ quý II năm 2014, nhằm đánh giá kết quả thực hiện và kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ quý I của Sở, các đơn vị trực thuộc Sở và các cơ quan chuyên môn tài nguyên môi trường cấp huyện.

Đồng chí Bùi Anh Tuấn - Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Sở chủ trì hội nghị, cùng tham dự có các đồng chí Phó Giám đốc Sở; Trưởng, Phó các phòng chuyên môn thuộc Sở; Lãnh đạo và Trưởng các phòng chuyên môn đơn vị trực thuộc Sở; Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất các huyện, thành phố.

Tại Hội nghị các đại biểu đã thảo luận, đề xuất các giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm của ngành trong quý II năm 2014. Phát biểu kết luận Hội nghị; Đồng chí Bùi Anh Tuấn - Giám đốc Sở đã quán triệt các biện pháp và giải pháp thực hiện chủ yếu như sau:

1. Lĩnh vực đất đai:

- Về quy hoạch sử dụng đất: Tập trung chỉ đạo lập và phê duyệt quy hoạch sử dụng đất các xã, chậm nhất là đến ngày 15/4/2014 phải hoàn thành. Tổ chức công bố  quy hoạch sử dụng đất cấp huyện và cấp xã sau khi được phê duyệt. Chỉ đạo triển khai việc kiểm tra và giám sát thực hiên quy hoạch sử dụng đất 6 tháng đầu năm 2014, chuẩn bị nội dung báo cáo theo kế hoạch giám sát của sở Tài nguyên và Môi trường.

­- Về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:

+ Phòng Tài nguyên và Môi trường tập trung chỉ đạo Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất khẩn trương tổ chức thẩm định và in giấy chứng nhận quyền sử dụng đất toàn bộ hồ sơ tồn đọng từ năm 2013 đến nay.

+ Tham mưu UBND huyện chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã triển khai ngay công tác kê khai, đăng ký rà soát, thống kê nắm chắc số lượng thửa đất trên địa bàn đã được cấp giấy, chưa cấp giấy, đã đăng ký chưa được cấp giấy lần đầu, chưa đăng ký; phân loại những khó khăn vướng mắc, nhóm đối tượng theo địa bàn từng xã, tổ chức tuyên truyền vận động việc kê khai đăng ký, đồng thời đề xuất những giải pháp thực hiện báo cáo về sở Tài nguyên và Môi trường.

+ Phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện phải thường xuyên bám sát cơ sở để hướng dẫn, chỉ đạo, đôn đốc cấp xã việc tổ chức kê khai đăng ký, tham gia họp xét duyệt hồ sơ cấp giấy, tránh trường hợp Ủy ban nhân dân cấp xã đã xét duyệt mà phải trả hồ sơ về vì còn sai sót trong quá trình kê khai đăng ký.

+ Về công tác đo đạc bổ sung để thực hiện việc cấp giấy: Trước mắt sử dụng mọi nguồn tài liệu, sử dụng các phương pháp đo đơn giản nhưng phải lập biên bản xác nhận ranh giới để thực hiện việc cấp giấy theo tinh thần Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã tổng hợp số liệu chưa đo đạc, và có văn bản kiến nghị UBND tỉnh bố trí kinh phí để thực hiện nhiệm vụ đo đạc bổ sung. 

+ Việc điều chỉnh chỉ tiêu cấp giấy năm 2014 (nếu có), Phòng Tài nguyên và Môi trường phải rà soát thống kê về số thửa, diện tích, loại đất theo địa bàn cụ thể, nêu rõ lý do chưa đủ điều kiện cấp giấy. Trên cơ sở đó, báo cáo về sở Tài nguyên và Môi trường để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết.

+ Tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện, phấn đấu đến hết quý II/2014 phải đạt >= 50% chỉ tiêu kế hoạch năm 2014.

- Về công tác kiểm tra: Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND huyện thành lập đoàn kiểm tra tình hình sử dụng đất nhằm chấn chỉnh công tác quản lý đất đai; trong đó chú ý việc quản lý đất công ích (kiểm tra rà soát, tổng hợp nêu nguyên nhân, lý do nếu có điều chỉnh).

- Về công tác giải phóng mặt bằng: Phòng Tài nguyên và Môi trường phải kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành các Quyết định thu hồi đất, Quyết định bồi thường giải phóng mặt bằng tại các Dự án có liên quan đến địa bàn cấp huyện.

- Về phát triển quỹ đất: Trung Tâm Phát triển quỹ đất cấp huyện cần xây dựng kế hoạch tạo quỹ đất sạch để tổ chức đấu giá hoặc kêu gọi đầu tư. 

2. Lĩnh vực thanh tra:

- Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện chủ động rà soát, tổng hợp những vụ việc còn vướng mắc tại địa phương và kịp thời báo cáo về Sở Tài nguyên và Môi trường để chỉ đạo Thanh tra sở cùng phối hợp và tư vấn giải quyết từng vụ việc cụ thể. Giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng từ quý I chuyển sang; phấn đấu giải quyết đơn thư đạt tỷ lệ 95% trong quý II/2014.

- Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện tiếp tục thực hiện hoặc tiến hành ký kết Quy chế phối hợp với Công an huyện trong công tác phòng chống tội phạm, phòng chống tham nhũng về lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

- Sở sẽ phối hợp với Thanh tra tỉnh để tiếp tục chỉ đạo triển khai ký kết quy chế phối hợp giữa Thanh tra nhà nước cấp huyện với phòng Tài nguyên và Môi trường trong công tác giải quyết khiếu nại, tranh chấp đất đai tại cơ sở.

- Thanh tra Sở và Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện tiến hành ký kết ngay Quy chế phối hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và tổ chức thực hiện nhằm kịp thời tháo gỡ những vướng mắc tại cơ sở, không để tồn đọng hồ sơ.

- Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Ninh Phước tổng hợp theo nhóm từng vấn đề mà người dân đang vướng mắc, những nội dung chưa rõ trong các quy định của pháp luật về lĩnh vực tài nguyên và môi trường….gửi về cho Sở Tài nguyên và Môi trường để tổ chức đối thoại với người dân (Thời gian dự kiến trong tuần đầu tháng 4/2014).

3. Lĩnh vực tài nguyên khoáng sản:

- Phòng Tài nguyên và Môi trường cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, việc sử dụng cơ sở hạ tầng, quản lý môi trường khi khai thác khoáng sản trên địa bàn, Phòng Tài nguyên khoáng sản sẽ phối hợp kiểm tra khi có yêu cầu của UBND huyện hoặc Phòng Tài nguyên và Môi trường. Trong quá trình thực hiện nếu vượt thẩm quyền báo cáo về sở Tài nguyên và Môi trường để xem xét giải quyết.

- Theo quy định của Luật khoáng sản thì trước khi cấp phép khai thác khoáng sản thì mọi tổ chức, hộ gia đình cá nhân đều phải lập đề án thăm dò theo đúng quy định. Vì vậy, đối với tất cả các giấy phép khai thác đá chẻ đã cấp trước đây cho các hộ gia đình, đến nay không còn hiệu lực và Sở Tài nguyên và Môi trường không gia hạn, đề nghị Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND cấp huyện chỉ đạo UBND cấp xã tăng cường công tác kiểm tra và xử lý đối các hộ đang khai thác đá chẻ trái phép trên địa bàn. Tham mưu ngay cho Ủy ban nhân dân cấp huyện thành lập đoàn kiểm tra, để xử lý nghiêm việc khai thác đất san lấp trái phép trên địa bàn cấp xã.

- Xây dựng kế hoạch tăng cường công tác kiểm tra hiệu quả của việc cải tạo đất kết hợp tận thu khoáng sản đất, cát san lấp trên địa bàn cấp huyện; kiểm tra hoạt động khai thác, tận thu cát xây dựng của các doanh nghiệp; kiểm tra việc khắc phục công tác đổ thải tại các mỏ khai thác.

4. Lĩnh vực môi trường:

- Tập trung chỉ đạo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu theo Kế hoạch thực hiện Đề án xây dựng Ninh Thuận “Xanh - Sạch - Đẹp” năm 2014 của UBND tỉnh.

- Chi cục Bảo vệ Môi trường phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện, nghiên cứu đề xuất mô hình xử lý rác thải theo quy trình công nghệ đốt không sử dụng nhiên liệu để làm thí điểm; trên cơ sở đó, đề xuất nhân rộng.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát, quản lý các cơ sở sản xuất kinh doanh đã ký cam kết BVMT nhằm chấn chỉnh hoạt động xử lý môi trường theo nội dung cam kết (đặc biệt tăng cường giám sát các cơ sở sản xuất đang xả thải ra môi trường, có nguy cơ gây ô nhiễm cao); kiểm tra, giám sát việc thực hiện Đề án BVMT đơn giản theo Thông tư 01/TT-BTNMT đối với các cơ sở đã được phê duyệt.

- Tham mưu việc ký kết quy chế phối hợp với cơ quan cảnh sát môi trường cấp huyện để tổ chức thực hiện.

5. Lĩnh vực tài nguyên nước:  

- Phòng Tài nguyên và Môi trường có kế hoạch kiểm tra các giếng nước chống hạn trên địa bàn huyện, đề xuất phương án sử dụng, báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường; tham mưu UBND huyện xây dựng phương án chống hạn, đặc biệt là nguồn nước sinh hoạt trong thời gian hạn hán.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc khai thác nước ngầm nhằm khai thác và sử dụng có hiệu quả.

6. Lĩnh vực công nghệ thông tin:

Trong tháng 4/2014 sở Tài nguyên và Môi trường sẽ triển khai cài đặt, hướng dẫn, tổ chức thực hiện Văn phòng điện tử đến Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện theo kế hoạch, Phòng Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND huyện sớm bố trí phương tiện để tổ chức triển khai.

7. Lĩnh vực khác:

- Về thực hiện quy chế làm việc: Duy trì thực hiện việc hội ý đầu tuần, giao ban với phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện hàng tháng, làm việc với UBND cấp huyện hàng quý.

- Về công tác phối hợp: Tăng cường công tác phối hợp với các ngành, các cấp để thực hiện đồng bộ và có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường; tiếp tục triển khai thực hiện tốt các quy chế phối hợp đã ký kết.

- Về công tác tuyên truyền: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm và ý thức chấp hành pháp luật về tài nguyên và môi trường; duy trì việc thực hiện tạp chí Tài nguyên và Môi trường trên sóng NTV. Đề nghị phòng Tài nguyên và Môi trường xây dựng kế hoạch tham mưu UBND cấp huyện phối hợp để tổ chức thực hiện việc tuyên truyền Luật đất đai trên địa bàn huyện sau khi kế hoạch tuyên truyền cấp tỉnh được phê duyệt.

- Về đào tạo, bồi dưỡng: Phối hợp với các ngành tiếp tục thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ tại cấp huyện và xã để làm rõ chức năng, nhiệm vụ của cấp huyện, xã đối với công tác quản lý tài nguyên môi trường. Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện rà soát cán bộ, công chức trong ngành (đặc biệt là cán bộ cấp xã) để tham gia lớp bồi dưỡng, nâng cao năng lực do UBND tỉnh phối hợp với Trường Chính trị tổ chức trong tháng 4/2014.

- Về cải cách hành chính và chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật hành chính:

+ Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy quản lý nhà nước, đảm bảo thực hiện đúng thời gian các nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao, trường hợp không đúng tiến độ phải có báo cáo giải trình hoặc xin gia hạn.

+ Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện chấn chỉnh và thực hiện kịp thời các báo cáo, đặc biệt là những văn bản góp ý kiến về nhiệm vụ chuyên môn thuộc địa bàn lĩnh vực phụ trách, giải quyết các vấn đề có liên quan đến cấp huyện, góp ý về các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do Sở tham mưu HĐND, UBND tỉnh ban hành.

+ Đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính trên các lĩnh vực, tiến hành rà soát tham mưu sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” về lĩnh vực tài nguyên môi trường các cấp nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp; thường xuyên tổ chức đối thoại với doanh nghiệp và chỉ đạo quyết liệt để tập trung tháo gỡ các khó khăn và vướng mắc của doanh nghiệp; phối hợp với UBND cấp huyện tổ chức đối thoại trực tiếp với nhân dân.

+ Tiếp tục thực hiện chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính; đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống tiêu cực, tham nhũng trong nội bộ ngành và gắn công tác cải cách hành chính, thực hiện kỷ luật, kỷ cương với công tác thi đua, khen thưởng và kỷ luật.

- Kết thúc Hội nghị: Phòng Quản lý đất đai và Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thành phố đã tiến hành ký kết Quy chế phối hợp giải quyết những khó khăn vướng mắc trong công tác cấp giấy chứng nhận nhằm kịp thời tháo gỡ những vướng mắc tại cơ sở, không để tồn đọng hồ sơ.

GIÁM ĐỐC