Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Tài nguyên Nước và Khí tượng thủy văn
Tài nguyên Nước và Khí tượng thủy văn
Hội thảo “Xây dựng khung Kế hoạch hành động về Quản lý rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu trong lĩnh vực Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông tại tỉnh Ninh Thuận” 
20/05/2014 
 
Từ ngày 12/5/2014 đến ngày 13/5/2014, Trung tâm Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn phối hợp với DANIDA và UNICEF tổ chức Hội thảo Xây dựng khung Kế hoạch hành động về quản lý rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu trong lĩnh vực Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tại Khách sạn Thống nhất, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

Tiếp theo Hội thảo tại thành phố Cần Thơ, tại Hội thảo này các đại biểu đã tập trung tham gia góp ý và thống nhất Kế hoạch hành động về Quản lý rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu trong lĩnh vực Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn (sau đây gọi tắt là Kế hoạch) của các tỉnh Điện Biên, Ninh Thuận, Kom Tum, Đồng Tháp, Bến Tre và  Quảng Nam.

     Tại Hội thảo đại biểu các tỉnh đã nêu tác động của thiên tai và biến đổi khí hậu đến lĩnh vực Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn đối với tỉnh mình và đề xuất các nhiệm vụ ưu tiên, các giải pháp thích ứng. Đối với Ninh Thuận, các đại biểu đã tập trung nêu tình hình ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, nhiệt độ tăng cao trong mùa khô đã và đang làm cạn kiệt nguồn nước (cả nước mặt và nước dưới đất) gây nên thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng ở một số vùng của tỉnh và đề xuất các nhiệm vụ ưu tiên cho Kế hoạch của tỉnh, đặc biệt là đề xuất các dự án đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước sinh hoạt nông thôn cho một số vùng đặc biệt thiếu nước của tỉnh.  

     Sau Hội thảo tại Ninh Thuận, các tư vấn sẽ hoàn chỉnh dự thảo Kế hoạch và tổ chức Hội nghị ở từng tỉnh để lấy ý kiến của các Sở, ngành liên quan; Đoàn thể cấp tỉnh và các huyện. Hội nghị này sẽ tổ chức tại Ninh Thuận vào ngày 26/5/2014.

Tài nguyên nước và KTTV   
Tin đã đưa
(17/06)
(12/06)
(20/05)
(06/05)
(06/05)
(25/09)
(17/05)
(17/05)
(03/05)
(03/05)