Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Tài nguyên Nước và Khí tượng thủy văn
Tài nguyên Nước và Khí tượng thủy văn
Giải quyết nguồn nước ngọt cho sản xuất giống thủy sản và sản xuất nông nghiệp ở xã An Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận. 
17/05/2013 
Giếng khoan khai thác nước dưới đất ở thôn Tuấn Tú, xã An Hải
Giải quyết việc khai thác nước dưới đất để phục vụ sản xuất giống thủy sản và sản xuất nông nghiệp tại các thôn Hòa Thạnh, Tuấn Tú và Nam Cương thuộc xã An Hải, huyện Ninh Phước
        Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Xuân Hòa tại Thông báo số 651//TB-VPUB ngày 04/5/2013 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, chiều ngày 15/5/2013 tại Sở Tài nguyên và Môi trường đồng chí Nguyễn Tấn Tùng, Phó Gíam đốc Sở chủ trì cuộc họp giải quyết việc khai thác nước dưới đất để phục vụ sản xuất giống thủy sản và sản xuất nông nghiệp tại các thôn Hòa Thạnh, Tuấn Tú và Nam Cương thuộc xã An Hải, huyện Ninh Phước. Tham dự họp có lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Ninh Phước; lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã An Hải và các lãnh đạo Công ty TNHH Hòa Phú, Công ty TNHH Giống thủy sản Nam Hải và Công ty TNHH Việt Úc Ninh Thuận.
        Sau khi được quán triệt ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh tại Thông báo số 651//TB-VPUB ngày 04/5/2013 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận và phân tích cụ thể từng vấn đề, đặc biệt là lãnh đạo các doanh nghiệp đã tha thiết đề nghị chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng của huyện, tỉnh xem xét hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp sớm được cấp phép để hoạt động đúng theo quy định của pháp luật, đồng thời đáp ứng nhu cầu nước ngọt cho sản xuất giống thủy sản trên địa bàn xã An Hải. Qua ý kiến của các đại biểu và căn cứ ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh tại Thông báo số 651//TB-VPUB nêu trên, đồng chí Nguyễn Tấn Tùng, Phó Gíam đốc Sở Tài nguyên và Môi trường kết luận:
        1. Đến ngày 31/5/2013, các Công ty phải hoàn tất việc giảm 50% số lượng giếng khoan đang khai thác, cụ thể: Công ty TNHH Hòa Phú giảm 50% còn lại 04 giếng; Công ty TNHH Giống thủy sản Nam Hải giảm 50% còn lại 11 giếng và Công ty TNHH Việt Úc Ninh Thuận giảm 50% còn lại 08 giếng. Sau thời điểm trên, đoàn công tác gồm các thành viên của Sở Tài nguyên và Môi trường, phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Ninh Phước và Ủy ban nhân dân xã An Hải sẽ đi kiểm tra.
        2. Ngày 20/5/2013 Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì cùng với phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Ninh Phước, Ủy ban nhân dân xã An Hải Công ty TNHH Hòa Phú, Công ty TNHH Giống thủy sản Nam Hải, Công ty TNHH Việt Úc Ninh Thuận và mời thêm chuyên gia Đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước 703 (trụ sở đặt tại thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) đi khảo sát, chọn khu vực có nguồn nước trên địa bàn xã An Hải để các doanh nghiệp đặt các công trình khai thác trong thời gian tới, nhưng không làm ảnh hưởng đến nguồn nước để phục vụ sản xuất nông nghiệp của các hộ dân ở các thôn Hòa Thạnh, Tuấn Tú và Nam Cương.
        3. Sau khi chọn được khu vực đặt công trình khai thác, yêu cầu Công ty TNHH Hòa Phú, Công ty TNHH Giống thủy sản Nam Hải và Công ty TNHH Việt Úc Ninh Thuận thuê tư vấn khoan thăm dò, đánh giá trữ lượng, chất lượng nước và lập hồ sơ xin cấp phép khai thác nước dưới đất theo quy định của pháp luật hiện hành gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường để thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định trước ngày 30/6/2013.
        4. Khi được cấp giấy phép khai thác, yêu cầu các Công ty TNHH Hòa Phú, Công ty TNHH Giống thủy sản Nam Hải và Công ty TNHH Việt Úc Ninh Thuận chuyển toàn bộ công trình khai thác nước dưới đất ra khỏi khu vực sản xuất nông nghiệp của các thôn Hòa Thạnh, Tuấn Tú và Nam Cương.
TNN&KTTV  
Tin đã đưa
(17/06)
(12/06)
(20/05)
(20/05)
(06/05)
(06/05)
(25/09)
(17/05)
(03/05)
(03/05)