Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Đo đạc và Bản đồ
Đo đạc và Bản đồ
Đồng chí Đỗ hữu Nghị làm việc với Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường để nghe báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về cấp GCN trên địa bàn tỉnh 
20/05/2014 
 
Chiều ngày 12/3/2014 đồng chí Đỗ hữu Nghị có buổi làm việc với Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường để nghe báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh.

Cùng tham dự buổi làm việc với Lãnh đạo tỉnh có Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng; lãnh đạo Ủy ban nhân dân các huyện Ninh Sơn, Bác Ái, Thuận Nam và lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; lãnh đạo các phòng Tài nguyên và Môi trường và Trung tâm Phát triển quỹ đất các huyện, thành phố.

        Sau khi nghe báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường về kết quả thực nhiệm vụ năm 2013, kế hoạch thực hiện năm 2014; ý kiến của các đơn vị tham dự họp, đồng chí Phó Chủ tịch Đỗ Hữu Nghị đã biểu dương, nghi nhận thành tích cấp giấy chứng nhận năm 2013 của ngành Tài nguyên và Môi trường và cùng sự cố gắng nỗ lực của Ủy ban nhân dân các cấp. Tuy nhiên, đồng chí cũng nhắc nhở ngành Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phải tập trung thực hiện nhiệm vụ trong năm 2014, đồng thời yêu cầu Ủy ban nhân dân các huyện chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã nắm thật chắt quỹ đất mình đang quản lý đến từng thửa đất để phục vụ tốt cho công tác quản lý nhà nước về Tài nguyên và Môi trường trên từng địa bàn xã; kiểm tra lại hệ thống sổ sách về hồ sơ địa chính,        phải thường xuyên cập nhật thông tin các biến động về đất đai kịp thời (thông tin về chủ sử dụng đất, thông tin về mục đích sử dụng đất, thông tin về diện tích thửa đất,…), cập nhật đầy đủ các quy hoạch sử dụng đất, hệ thống lại toàn bộ quỹ đất sạch, đất chưa sử dụng, đất công ích. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tại cơ sở.

Đồng chí Phó Chủ tịch Đỗ Hữu Nghị đồng ý với kiến nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường về chủ trương xây dựng Đề án thành lập Chi cục Quản lý đất đai và Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất một cấp./.

Đo đạc -Bản đồ