Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Khoáng sản
Khoáng sản
Đối thoại trực tiếp với các tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh 
20/06/2014 
 
Sáng ngày 20/6/2014, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức buổi thoại trực tiếp với các tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Tham dự hội nghị có Lãnh đạo Cục kiểm soát hoạt động khoáng sản Miền Nam, Lãnh đạo Sở Xây dựng, đại diện các Sở Công thương, Nông nghiệp và PTNT, Công an tỉnh, Cục thuế tỉnh, Lãnh đạo các Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thành phố cùng với 39 tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh

Đây là lần đầu tiên Sở tổ chức đối thoại trực tiếp với các tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh nhằm trao đổi, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện công tác quản lý, cấp phép hoạt động khoáng sản theo quy định của Luật Khoáng sản năm 2010.

Với tinh thần phát huy dân chủ, cởi mở, tại buổi đối thoại các Tổ chức, cá nhân đã đưa ra rất nhiều câu hỏi tập trung chủ yếu vào các vấn đề liên quan đến việc tính tiền cấp quyền khai thác, nộp thuế, tiêu chuẩn quy định về giám đốc điều hành mỏ, thành phần hồ sơ và thủ tục cấp phép thăm dò khai thác quy mô nhỏ đối với hộ gia đình cá nhân, xuất khẩu khoáng sản, công tác giải phóng mặt bằng và các vướng mắc trong công tác cấp phép thăm dò, khai thác đá granit ốp lát…

Lãnh đạo Cục kiểm soát hoạt động khoáng sản Miền Nam, Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường và Cục thuế tỉnh đã trực tiếp trả lời, giải thích cụ thể theo thẩm quyền những nội dung vướng mắc và đã tiếp thu các nội dung đề nghị, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân để tổng hợp, báo cáo và đề xuất các cấp có thẩm quyền để xem xét, giải quyết nhằm tạo điều kiện thuận lợi và đồng hành cùng với Doanh nghiệp trong quá trình vận dụng các quy định, chính sách pháp luật về khoáng sản đối với hoạt động khoáng sản tại địa phương.