Nhập từ khóa...Tìm kiếm

Đo đạc và Bản đồ

Đăng ký nhu cầu trích đo địa chính phục vụ công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất(05/05/2014)

          Căn cứ văn bản số 1151/STNMT-ĐĐ ngày 23/4/2014 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường về việc giao nhiệm vụ thực hiện giải quyết các kiến nghị của Ủy ban nhân dân các huyện tại cuộc họp giao ban qúy I năm 2014, phòng Đo đạc bản đồ đã liên hệ trực tiếp với các Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện Ninh Phước, Thuận Nam, Ninh Sơn, Bác Ái, Thuận Bắc và Ninh Hải để tổng hợp nhu cầu cần phải trích đo địa chính để phục vụ ngay cho công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi tắt là giấy chứng nhận). 

Đồng chí Đỗ hữu Nghị làm việc với Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường để nghe báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về cấp GCN trên địa bàn tỉnh(20/05/2014)

Chiều ngày 12/3/2014 đồng chí Đỗ hữu Nghị có buổi làm việc với Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường để nghe báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh.

Tập huấn nghiệp vụ đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất(28/04/2014)

Ngày 25/3/2014, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội nghị  Tập huấn nghiệp vụ đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại địa bàn thành phố Phan Rang – Tháp Chàm (Thuộc Dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu địa chính thành phố Phan Rang – Tháp Chàm được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận phê duyệt tại Quyết định số 2200/QĐ-UBND ngày 29/10/2012) nhằm tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn trong công tác cấp giấy chứng nhận, đẩy nhanh và hoàn thành công tác cấp giấy chứng nhận (cấp mới, cấp đổi giấy chứng nhận) và xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai thành phố Phan Rang – Tháp Chàm trong năm 2014.

báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh.(18/03/2014)

Chiều ngày 12/3/2014 đồng chí Đỗ hữu Nghị có buổi làm việc với Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường để nghe báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh.

Triển khai đo đạc bản đồ tại 05 xã huyện Bác Ái(30/08/2013)

Thực hiện các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ số 1474/CT-TTg ngày 24/8/2011  về thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để chấn chỉnh việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai; số 05/CT-TTg ngày 04/4/2013 về tập trung chỉ đạo và tăng cường biện pháp thực hiện để trong năm 2013 hoàn thành cơ bản việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

Sở Tài nguyên và Môi trường với UBND thành phố Phan Rang - Tháp Chàm(02/07/2013)

Ngày 27/6/2013 tại hội trường Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận đã diễn ra lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với UBND thành phố Phan Rang - Tháp Chàm về việc triển khai thực hiện Dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu địa chính thành phố Phan Rang - Tháp Chàm

Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tư liệu đo đạc bản đồ(11/05/2013)

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 49/2013/TT-BTC hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tư liệu đo đạc-bản đồ.

Hội nghị Triển khai công tác xây dựng Hệ thống hồ sơ địa chính và Cơ sở dữ liệu địa chính thành phố Phan Rang - Tháp Chàm.(24/08/2012)

Sáng ngày 23/8/2012, tại văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội nghị Triển khai công tác xây dựng Hệ thống hồ sơ địa chính và Cơ sở dữ liệu địa chính thành phố Phan Rang - Tháp Chàm.

lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai(14/06/2012)

Thực hiện Kế hoạch năm 2012 về đo đạc lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, ngày 08/5/2012 Sở Tài nguyên và Môi trường đã có hợp đồng đặt hàng cho Trung tâm kỹ thuật tài nguyên môi trường (Trung tâm KTTNMT) thực hiện việc xây dựng hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tại 03 xã thuộc huyện Bác Ái là xã Phước Trung, Phước Tân và Phước Tiến

Hội nghị khoa học ngành đo đạc và bản đồ Việt Nam vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc(26/12/2009)

Ngày 24/12, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Ban tổ chức lễ kỷ niệm ngày truyền thống ngành đo đạc và bản đồ và 50 năm thành lập Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam tổ chức Hội nghị khoa học đo đạc và bản đồ Việt Nam vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.