Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Liên kết website
Nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác quản lý môi trường và  thống nhất cách thực hiện một số quy định mới về quản lý môi trường, ngày 26/4/2012 tại trụ sở Sở Tài nguyên và Môi trường, Chi cục Bảo vệ môi trường (thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường) đã tổ chức lớp Tập huấn các quy định, hướng dẫn mới về Cam kết Bảo vệ môi trường, Đề án bảo vệ môi trường đơn giản và Quản lý chất thải nguy hại.
    
Sáng 25/11, các đại biểu Quốc hội đã biểu quyết thông qua với đa số phiếu tán thành Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án điện hạt nhân Ninh Thuận.
    

Được sự ủy quyền của Sở Tài nguyên và Môi trường, ngày 19/3/2014, Chi cục Biển có buổi làm việc với Vụ Hợp tác quốc tế và Khoa học công nghệ, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam về việc thực hiện quản lý tổng hợp vùng bờ trên địa bàn tỉnh, chuẩn bị triển khai giai đoạn II, hợp tác với Tổ chức đối tác quản lý môi trường các vùng biển Đông Á (PEMSEA) về thực hiện dự án: “Tăng cường thực hiện Chiến lược phát triển bền vững các biển Đông Á (2014-2018) tại Việt Nam” .

    

Vừa qua, có một bộ phim tài liệu gây sự chú ý khi chỉ ra rằng du lịch đang trở nên không thể kiểm soát được ở một số nơi trên thế giới, hủy hoại môi trường và văn hóa bản xứ. Bộ phim Gringo Trails do nhà nhân loại học người Mỹ Pegi Vail thực hiện trong hơn một thập kỷ qua đã cho thấy tác động của việc tăng trưởng không có kế hoạch của ngành công nghiệp du lịch ở các nước đang phát triển.

    
Từ lâu, rong biển đã được biết đến như một nguồn lợi thực phẩm có nhiều giá trị dinh dưỡng cao và có tác dụng chữa bệnh. Bên cạnh đó, rong biển còn làm nguyên liệu cho rất nhiều ngành công nghiệp như thực phẩm, dệt may, mỹ phẩm, dược phẩm,.. Ở nước ta hiện nay, rong biển đang là một trong những đối tượng có nhiều triển vọng trong công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội. Một số nhóm rong kinh tế như rong Câu (Gracilaria), rong Đông (Hypnea), rong Mơ (Sargassum), rong Mào gà (Laurencia) và rong Kỳ lân (Eucheuma, Kappaphycus)... là những đối tượng được nuôi trồng rộng rãi phục vụ các nhu cầu trong nước và xuất khẩu. Đây là một trong những ngành nghề mới góp phần đáng kể làm thay đổi bộ mặt các vùng nông thôn nhất là các vùng nông thôn ven biển
    

Theo Quyết định, nội dung của Dự án là xây dựng, triển khai, quản lý, vận hành, khai thác, cập nhật hệ thống thông tin đất đai quốc gia thống nhất gồm các dữ liệu đất đai chuyên đề, qua các thời kỳ. Bên cạnh đó, sẽ kết nối cơ sở dữ liệu đất đai với các ngành có nhu cầu; xây dựng các quy chế cập nhật, khai thác, vận hành hệ thống lâu dài đảm bảo tính đồng bộ, trách nhiệm đúng thẩm quyền của tổ chức, cá nhân tham gia hệ thống từ cấp Trung ương đến các cấp địa phương. Đồng thời, Dự án cũng sẽ tổ chức các lớp tập huấn về tích hợp dữ liệu, an ninh bảo mật, an toàn dữ liệu, hệ thống phần mềm gốc, công cụ phát triển, hệ thống thông tin địa lý (GIS) và vận hành bảo trì hệ thống.

Thời gian thực hiện Dự án từ năm 2012 đến 2018 theo quy định tại Quyết định số 1892/QĐ-TTg, ngày 14/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án nâng cao năng lực quản lý nhà nước ngành quản lý đất đai giai đoạn 2011 - 2020.

Chiều ngày 12/3/2014 đồng chí Đỗ hữu Nghị có buổi làm việc với Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường để nghe báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh.

Ngày 13/3/2014, Chi cục Bảo vệ môi trường đã tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn các quy định mới trong lĩnh vực thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải cho 30 doanh nghiệp hoạt động ở các lĩnh vực chế biến thủy sản, nông sản, bia, cấp nước, chăn nuôi, khai thác, chế biến khoáng sản, sản xuất gạch,… trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Ngày 03/01/2014, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ký Quyết định phê duyệt khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân tỉnh. Theo đó, khu vực không thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản bao gồm:

Thực hiện Quyết định số 2210/QĐ-STNMT ngày 27/8/2013 của Giám đốc Sở Tài ngyuyên và Môi trường về việc thành lập Đoàn kiểm tra việc chấp hành pháp luật về tài nguyên nước đối với Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận. Ngày 04/9/2013 Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 2210/QĐ-STNMT đã tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật về tài nguyên nước đối với Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận.

Được sự ủy quyền của Sở Tài nguyên và Môi trường, ngày 19/3/2014, Chi cục Biển có buổi làm việc với Vụ Hợp tác quốc tế và Khoa học công nghệ, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam về việc thực hiện quản lý tổng hợp vùng bờ trên địa bàn tỉnh, chuẩn bị triển khai giai đoạn II, hợp tác với Tổ chức đối tác quản lý môi trường các vùng biển Đông Á (PEMSEA) về thực hiện dự án: “Tăng cường thực hiện Chiến lược phát triển bền vững các biển Đông Á (2014-2018) tại Việt Nam” .

Chiều ngày 27 tháng 02 năm 2014. Tại Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Lễ ký kết giao ước thi đua thực hiện nhiệm vụ năm 2014 của Khối thi đua cơ quan tham mưu tổng hợp.

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường (Trưởng Khối) chủ trì, cùng tham dự có lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác thi đua, khen thưởng các đơn vị trong Khối: Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh (Phó Khối); Văn phòng UBND tỉnh; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Nội vụ; Sở Tài Chính; Sở Khoa học và Công nghệ