Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Đất đai
Đất đai
Đã có lối ra cho việc quản lý, sử dụng đất vùng bán ngập lòng hồ 
19/12/2012 
 
Mặc dù chưa có số liệu thống kê chính xác, nhưng ở tỉnh ta có nhiều hồ thủy lợi có diện tích vùng bán ngập (diện tích không bị ngập nước thường xuyên, thời gian bị ngập nước trong năm tùy thuộc vào quy trình vận hành của từng hồ nhưng không quá sáu (06) tháng, thời điểm ngập xác định được). Nhiều năm qua, việc quản lý, sử dụng phần diện tích đất này tại nhiều địa phương (có diện tích vùng bán ngập hồ thủy lợi) gặp nhiều khó khăn do chưa có quy định về quản lý, sử dụng đối với diện tích này.

Mặc dù ngày 20/102008, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 112/2008/NĐ-CP về quản lý, bảo vệ, khai thác tổng hợp tài nguyên và môi trường các hồ chứa thủy điện, thủy lợi, song do chưa có hướng dẫn cụ thể của các bộ, ngành nên việc quản lý, sử dụng diện tích vùng bán ngập vẫn gặp rất nhiều khó khăn. Lợi dụng vấn đề này, một số hộ dân ven hồ tự ý lấn chiếm, sử dụng đất vùng bán ngập; một số trường hợp còn chuyển nhượng cho nhau dưới dạng viết giấy tay, trong khi chính quyền địa phương và chủ quản lý, vận hành, khai thác hồ, đập thủy lợi (chủ đập) lúng túng trong việc xử lý.       

Ngày 12/4/2012, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 03/2012/TT-BTNMT quy định việc sử dụng đất vùng bán ngập lòng hồ thủy lợi, thủy điện. Thông tư có hiệu lực từ ngày 26/5/2012.

Theo quy định và hướng dẫn tại Thông tư, thì chủ đập có trách nhiệm: phối hợp cùng Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện và UBND cấp xã nơi có đất vùng bán ngập xây dựng phương án cắm mốc giới xác định vùng bán ngập trình . UBND tỉnh xét duyệt; thực hiện việc cắm mốc giới trên thực địa sau khi phương án được xét duyệt và bàn giao mốc giới cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đất có vùng bán ngập để quản lý (bản gốc Hồ sơ mốc giới đất vùng bán ngập lưu tại Sở Tài nguyên và Môi trường).

Thẩm quyền giao khoán đất vùng bán ngập thuộc UBND cấp xã nơi có đất. Các hộ dân trực tiếp sản xuất nông nghiệp cư trú hợp pháp trên địa bàn xã nơi có đất vùng bán ngập được nhận khoán đất vùng bán ngập để sử dụng. Việc sử dụng đất vùng bán ngập phải theo Phương án được phê duyệt và đảm bảo không ảnh hưởng đến mục đích chính là thủy điện, thủy lợi. Thời hạn giao khoán đất vùng bán ngập là tùy theo mùa vụ, chu kỳ cây trồng hoặc chu kỳ kinh doanh nhưng tối đa không quá 50 năm.

Ngoài các quy định nói trên, thông tư đã quy định trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của chủ đập, bên giao khoán, bên nhận khoán; trình tự thủ tục giao, nhận khoán kèm theo các biểu, mẫu để thực hiện các thủ tục.

Như vậy, với các quy định và hướng dẫn tại Thông tư, các vướng mắc trong việc quản lý, sử dụng đất vùng bán ngập lòng hồ trên địa bàn tỉnh ta đã có hướng giải quyết.

Thông tư được đăng tải tại tcổng thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Tải về:ThongTu_03_PhatHanh.doc,CacMau_Kemtheo_TT03.doc
Đỗ Xuân Thể