Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Hoạt động chung
Hoạt động chung
Chiều ngày 13-6-2014, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND huyện Ninh Hải tổ chức buổi đối thoại trực tiếp với cán bộ, nhân dân và các doanh nghiệp trên địa bàn huyện về tình hình quản lý nhà nước trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường. 
13/06/2014 
 

Đây là lần đầu tiên tổ chức đối thoại về lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn huyện Ninh Hải, với tinh thần phát huy dân chủ, cởi mở, nhằm trao đổi, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của cán bộ chuyên môn, cũng như của người dân và doanh nghiệp. Tại buổi đối thoại, rất nhiều câu hỏi đã được cán bộ chuyên môn cấp xã, cán bộ thôn, khu phố và người dân đặt ra; tập trung chủ yếu vào các vấn đề liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, quyền thừa kế, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai và việc xử lý vi phạm về bảo vệ môi trường ... Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiếp thu, trả lời, giải thích cụ thể theo thẩm quyền đối với những thắc mắc, đề nghị, kiến nghị (có khoảng 50 câu hỏi đặt ra trên tất cả các lĩnh vực); giúp cán bộ, nhân dân và các doanh nghiệp nắm bắt rõ hơn các văn bản, các quy định của pháp luật về lĩnh vực đất đai và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Việc tổ chức đối thoại về lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn cấp huyện đã tạo được sự đồng thuận cao của cán bộ, nhân dân và doanh nghiệp; giúp cán bộ chuyên môn cấp xã nắm vững thêm các quy định của pháp luật, đặc biệt là sự vận dụng chính sách pháp luật để giải quyết một số vấn đề cụ thể tại địa phương; giúp cho người dân có được sự gần gũi, thân thiện, sẵn sàng, trao đổi thẳng thắn với các cơ quan chuyên môn trong việc giải quyết các công việc có liên quan đến quyền lợi và lợi ích của công dân./.

Van Phong So