Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Tài nguyên Nước và Khí tượng thủy văn
Tài nguyên Nước và Khí tượng thủy văn
Cấp Giấy phép khai thác nước 02 hồ chứa nước Thành Sơn và Suối Lớn Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận 
06/05/2014 
 

Ngày 08/5/2014 UBND tỉnh cấp giấy phép cho  Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận, địa chỉ số 144 đường 21/8, phường Phước Mỹ, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận khai thác  nước 02 hồ chứa nước Thành Sơn và  Suối Lớn như sau: 

1. Giấy phép số 14 /QĐ-UBND ngày 08/5/2014 của UBND tỉnh cho phép khai thác, sử dụng nước hồ chứa nước Suối Lớn gồm:

a) Mục đích khai thác, sử dụng: Cung cấp nước tưới cho khoảng 200ha đất sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi của xã Phước Ninh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận.

b) Nguồn nước khai thác: Hồ chứa nước Suối Lớn

c) Vị trí công trình khai thác: Hồ chứa nước Suối Lớn thuộc xã Phước Ninh, huyện Thuận Nam, được xác định bởi các điểm có tọa độ (theo hệ tọa độ VN 2000) như sau:

Tên điểm

Trị số tọa độ

Tên điểm

Trị số tọa độ

X (m)

Y (m)

X (m)

Y (m)

A

1266705.32

564680.61

F

1266587.09

564769.93

B

1266700.76

564632.20

G

1266608.91

564747.24

C

1266826.53

564702.05

H

1266660.26

564684.85

D

1266776.26

564815.51

K

1266498.48

564634.18

E

1266720.64

564769.64

 

 

 

d) Lượng nước khai thác sử dụng:

- Tổng lượng nước đã khai thác trong từng năm        : 0,885 x 106 m3;

- Lượng nước lớn nhất đã khai thác trong một tháng :  0,295 x 106 m3 ;

- Lượng nước lớn nhất đã khai thác trong ngày           : 9,82 x 103 3 m³/ngđ;   

- Lượng nước khai thác lớn nhất                                   :  0,11  m3/s;

đ) Chế độ khai thác: liên tục

e) Thời hạn giấy phép: 10 năm,  kể từ ngày ký giấy phép.

2. Giấy phép số 15/GP-UBND ngày 08/5/2014 của UBND tỉnh cho phép khai thác, sử dụng nước hồ Thành Sơn gồm:

a) Mục đích khai thác, sử dụng: Cung cấp nước tưới cho khoảng 200ha đất sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi của xã Xuân Hải, huyện Ninh Hải, Ninh Thuận.

b) Nguồn nước khai thác: Hồ chứa nước Thành Sơn.

c) Vị trí công trình khai thác: Hồ chứa nước Thành Sơn thuộc xã Xuân Hải, huyện Ninh Hải, được xác định bởi các điểm có tọa độ (theo hệ tọa độ VN 2000) như sau:

Tên điểm

Trị số tọa độ

Tên điểm

Trị số tọa độ

X (m)

Y (m)

X (m)

Y (m)

A

1290717.77

577933.73

F

1291080.12

578590.68

B

1290818.15

578053.02

G

1291176.16

578800.20

C

1290879.15

578202.64

H

1290625.39

578800.35

D

1291048.68

578206.17

I

1290633.75

578252.86

E

1291080.12

578542.79

J

1290656.38

577953.43

d) Lượng nước khai thác sử dụng:

- Tổng lượng nước đã khai thác trong từng năm        : 2,981 x 106 m3;

- Lượng nước lớn nhất đã khai thác trong một tháng :  0,451 x 106 m3 ;

- Lượng nước lớn nhất đã khai thác trong ngày           : 15,03 x 103 m³/ngđ;    

- Lượng nước khai thác lớn nhất                                  :  0,27 m3/s;

đ) Chế độ khai thác: liên tục

e) Thời hạn giấy phép: 10 năm, kể từ ngày ký giấy phép./.

     

Tài nguyên nước 
Tin đã đưa
(17/06)
(12/06)
(20/05)
(20/05)
(06/05)
(25/09)
(17/05)
(17/05)
(03/05)
(03/05)