Tin khác
Tin khác
Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ 
15/04/2020 
 

Sáng ngày 14/4/2020, ông Lê Văn Bình – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp trực tuyến với các địa phương chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Tham dự tại điểm cầu huyện Thuận Nam có bà Nguyễn Thị Xuân Cường – Phó Chủ tịch UBND huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền Nghị quyết 42/NQ-CP để người dân, doanh nghiệp biết, thực hiện; các ngành, địa phương khẩn trương xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện; xác lập cơ chế tiếp nhận và xử lý thông tin trong quá trình triển khai thực hiện chính sách; chỉ đạo rà soát kỹ từng đối tượng thụ hưởng để không để sai sót; đối với các đối tượng đã xác định rõ tổ chức chi trả trong tháng 4/2020, các đối tượng còn lại phấn đấu hoàn thành danh sách trong tháng 4/2020; các địa phương tổng hợp, báo cáo cấp ủy cùng cấp về đối tượng, kinh phí để thực hiện chính sách trên địa bàn quản lý; Sở Lao động – Thương binh và Xã hội hoàn chỉnh kế hoạch thực hiện Nghị quyết trình Ủy ban nhân tỉnh ký ban hành, đồng thời tổng hợp kinh phí thực hiện trong toàn tỉnh để phối hợp với Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét hỗ trợ; Sở Tài chính sớm có văn bản hướng dẫn việc phân cấp chi, phân bổ ngân sách để triển khai thực hiện Nghị quyết.

Phan Thuỷ