Chính trị - Xã hội TN
Chính trị - Xã hội TN
Ủy ban nhân dân huyện Triển khai nhiệm vụ bảo hiểm y tế toàn dân năm 2020 
26/02/2020 
 
       Chiều ngày 14/02/2020, Ủy ban nhân dân huyện tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bảo hiểm y tế toàn dân năm 2019, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Đến dự có bà Nguyễn Thị Xuân Cường – Phó Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; đại diện lãnh đạo: các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện, UBND các xã, Ban giám hiệu các Trường TH, THCS trên địa bàn huyện

Trong năm 2019, nhờ sự nỗ lực, phấn đấu của các ngành, các cấp, đặc biệt là ngành Y tế, ngành Bảo hiểm xã hội huyện và sự đồng tình, hưởng ứng, tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, việc thực hiện chính sách bảo hiểm y tế đã đạt được những kết quả quan trọng. Đã triển khai hiệu quả chính sách bảo hiểm y tế cho hộ nghèo, người dân sống ở vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, dân tộc thiểu số, đối tượng chính sách xã hội, trẻ em dưới 6 tuổi; hỗ trợ tham gia bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ cận nghèo, hộ nông lâm ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình và cho học sinh, sinh viên, qua đó số đối tượng tham gia bảo hiểm y tế 51.696 người, đạt được 90,7%;... Việc kiểm tra, giám sát đóng bảo hiểm y tế đối với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn huyện đã được tăng cường; Phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế ngày càng mở rộng gắn với nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; Hệ thống thông tin giám định đã liên thông đến các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tạo điều kiện thuận lợi cho việc kiểm tra, giám sát đối tượng tham gia Bảo hiểm y tế.

Phát biểu kết luận Hội nghị Phó Chủ tịch UBND huyện đề nghị các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện các nhiệm vụ trong thời gian tới đó là: Củng cố, kiện toàn BCĐ thực hiện lộ trình BHYT toàn dân; xây dựng nội dung và tổ chức tuyên truyền thường xuyên, liên tục chính sách về BHYT với nhiều hình thức phù hợp; bảo đảm đối tượng tiếp cận được với thông tin về chính sách BHYT nhằm nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị và nhân dân để thấy rõ vai trò, ý nghĩa của chính sách BHYT trong hệ thống an sinh xã hội; bảo đảm quyền lợi và nghĩa vụ của người dân khi tham gia BHYT, đặc biệt tuyên truyền vận động để người dân tích cực tham gia BHYT theo hộ gia đình để được giảm trừ mức đóng, để tăng nhanh tỷ lệ bao phủ BHYT. Mở rộng hệ thống mạng lưới đại lý thu BHYT, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho đối tượng tham gia. Theo dõi, thống kê và báo cáo chính xác tỷ lệ BHYT tham mưu UBND huyện chỉ đạo thực hiện đạt chỉ tiêu giao năm 2020. Củng cố, nâng cao chất lượng chất lượng khám, chữa bệnh BHYT ngay từ tuyến cơ sở; nâng cao chất lượng, thái độ phục vụ người bệnh, nhằm bảo đảm sự hài lòng của người bệnh có thẻ BHYT khi tham khám, chữa bệnh tại địa phương. Lồng ghép tuyên truyền lợi ích của BHYT cho người dân khi tham gia khám bệnh để người dân hiểu và tích cực tham gia Tăng cường công tác giám sát, phối hợp với các ngành, địa phương trong công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và gia đình tích cực tham gia BHYT; xây dựng các chỉ tiêu vận động giao cho các hội cơ sở phối hợp thực hiện vai trò giám sát trong tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch và các chính sách của nhà nước có liên quan về BHYT.

Phan Thuỷ 
Tin đã đưa
(30/04)
(31/03)
(30/03)
(30/03)
(30/03)
(27/03)
(25/03)
(23/03)
(23/03)
(23/03)