Kinh tế TN
Kinh tế TN
UBND huyện họp nghe báo cáo công tác hoàn tất thủ tục đầu tư, tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công năm 2021 và các dự án chuyển đổi thuộc dự án nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận 1 
29/04/2021 
 
Ngày 22/4/2021. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Trương Xuân Vỹ chủ trì cuộc họp nghe báo cáo kết quả công tác hoàn tất thủ tục đầu tư, tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công năm 2021 và các dự án chuyển đổi thuộc dự án nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận 1. Cùng dự có Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện.
          Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND huyện đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thường xuyên theo dõi, giám sát, đôn đốc các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện các hạng mục công trình dự án được giao làm Chủ đầu tư, chủ động hoàn tất hồ sơ pháp lý, công tác nghiệm thu khối lượng, thanh quyết toán công trình hoàn thành; đối với các dự án khởi công mới, khẩn trương triển khai công tác chấm thầu, rút ngắn thời gian lập hồ sơ thiết kế và dự toán, phê duyệt, lựa chọn nhà thầu để sớm thi công, đảm bảo tiến độ, nhất là các công trình trường học, Kè chống sạt lở khu vực cảng Cà Ná, Hệ thống thoát nước ngập cục bộ thôn Sơn Hải 1, …. dự kiến tiến độ thực hiện, thời gian hoàn thành, kế hoạch giải ngân nguồn vốn cụ thể từng dự án được giao thực hiện trong năm 2021. Tiếp tục triển khai, hoàn tất các thủ tục liên quan đến dự án Kè chống sạt lở khu vực cảng Cà Ná (giai đoạn 2); điều chỉnh quy mô đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng đường liên xã Cà Ná – Phước Diêm. Chủ động phối hợp các cơ quan chuyên môn huyện, đơn vị tư vấn hoàn thành các báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án thuộc Đề án ổn định sản xuất, đời sống nhân dân và phát triển khu dân cư đối với các vị trí trước đây quy hoạch xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 nhằm triển khai kịp thời sau khi được UBND tỉnh phê duyệt đưa vào Kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025…
Phan Thủy 
Tin đã đưa
(09/07)
(25/06)
(11/06)
(02/06)
(20/04)
(20/04)
(26/03)
(01/03)
(07/01)
(08/12)