Chính trị - Xã hội TN
Chính trị - Xã hội TN
UBND huyện Thuận Nam tổ chức Lễ trao Quyết định 281/QĐ-TTg ngày 09/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về công nhận xã An toàn khu cho xã Phước Hà 
14/08/2020 
 
          Chiều ngày 13/8/2020, thừa ủy quyền của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Uỷ ban nhân dân huyện tổ chức Lễ trao Quyết định số 281/QĐ-TTg ngày 09/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về công nhận xã An toàn khu cho xã Phước Hà.

Tới dự có Lễ trao quyết định có đồng chí: Trần Văn Tấn, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh uỷ, nguyên Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; đồng chí Nguyễn Thị Xuân Cường – Phó Chủ tịch UBND huyện, đại diện lãnh đạo các ban, ngành của huyện; Đảng uỷ, Hội đồng nhân dân, UBND, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các ban, ngành, đoàn thể xã Phước Hà.

Tại buổi Lễ, thừa ủy quyền của UBND tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thị Xuân Cường – Phó Chủ tịch UBND huyện đã trao Quyết định số 281/QĐ-TTg ngày 09/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về công nhận xã An toàn khu cho xã Phước Hà. Đây cũng là dịp để giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ xã nhà nhận thức đúng đắn vì sự hy sinh to lớn của thế hệ cha ông. Đồng thời, cấp uỷ và chính quyền và Nhân dân xã Phước Hà tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của quê hương anh hùng, đoàn kết thống nhất một ý chí và hành động tập trung lãnh đạo Nhân dân vượt qua khó khăn, thách thức, khai thác tiềm năng, lợi thế để xây dựng xã Phước Hà trở thành phát triển toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội của địa phương.

Phan Thủy