Giáo dục - Y tế - Đời sống
Giáo dục - Y tế - Đời sống
UBND HUYỆN THUẬN NAM Tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020” 
18/09/2020 
 

Chiều ngày 17/9/2020, Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020”. Đến dự và phát biểu chỉ đạo có đồng chí Nguyễn Thị Xuân Cường - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; lãnh đạo các Phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện, Đảng ủy, UBND, Hội Khuyến học các xã, Hiệu trưởng các trường học trên địa bàn huyện.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị đồng chí Nguyễn Thị Xuân Cường - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương và Ban giám giệu các trường tiếp tục quán triệt và thực hiện Kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện Kết luận số 49-KL/TW ngày 10/5/2014 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 13/4/2017 của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tậpCác cấp hội cần tiếp tục tuyên truyền để mọi người hiểu thêm về tư tưởng của Bác, của Đảng và Nhà nước ta về giáo dục - đào tạo. Cần làm tốt vai trò nòng cốt trong việc triển khai, xây dựng xã hội học tập theo các Đề án được Chính phủ phê duyệt và Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành. Xây dựng các phong trào thi đua xây dựng “Gia đình hiếu học”, “ Dòng họ khuyến học” từ huyện đến cơ sở; vận động nhân dân học tập thường xuyên. Tăng cường hướng dẫn chuyên môn trong công tác học tập cộng đồng tại các địa phương; làm tốt công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học và xóa mù chữ cho người lớn góp phần nâng cao mặt bằng dân trí cho người dân trên địa bàn huyện; tập trung xây dựng cơ sở vật chất trường lớp, nâng cao hiệu suất đào tạo, giảm tỷ lệ học sinh yếu kém, chống lưu ban, bỏ học ở các cấp học. Hội Khuyến học từ huyện đến địa phương đổi mới phương thức hoạt động để làm nòng cốt trong việc liên kết, phối hợp với các tổ chức, các lực lượng xã hội tham gia hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động; xây dựng và phát triển các phong trào thi đua khuyến học, quỹ khuyến học; gắn công tác khuyến học với việc thực hiện chức năng Trung tâm học tập cộng đồng của các Trung tâm Văn hóa-Thể thao xã. tích cực tuyên truyền và nhân rộng các mô hình, các tấm gương "gia đình hiếu học", "dòng họ hiếu học", “người tốt, việc tốt” trong phong trào khuyến học, khuyến tài. Tiếp tục phát triển quỹ khuyến học, khuyến tài ở tất cả các cấp, các cơ quan, đơn vị, địa phương, cộng đồng để hỗ trợ cho học sinh nghèo vượt khó, học sinh có năng khiếu, tài năng và cho những em bị thiệt thòi trong cuộc sống.

Tại hội nghị Chủ tịch UBND huyện đã tặng Giấy khen cho 11 tập thể và 15 cá nhân trong thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020”.

Phan Thủy