Giáo dục - Y tế - Đời sống
Giáo dục - Y tế - Đời sống
UBND HUYỆN THUẬN NAM Tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2019-2020 và triển khai nhiệm vụ năm học 2020-2021 
17/09/2020 
 
Sáng ngày 17/9/2020, Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2019-2020, triển khai nhiệm vụ năm học 2020-2021.

Đến dự có đồng chí Lê Bá Phương - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, đồng chí Nguyễn Thị Xuân Cường - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; lãnh đạo các Phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện, Đảng ủy, UBND các xã, Hiệu trưởng, Hiệu phó và Chủ tịch Công đoàn các trường học trên địa bàn huyện.

Năm học 2019-2020, là năm học hết sức đặc biệt do dịch bệnh Covid-19, qua đó Ngành giáo dục gặp không ít những khó khăn trong công tác quản lý giáo dục, dù vậy toàn ngành giáo dục huyện nhà đã nỗ lực khắc phục những khó khăn, tích cực đổi mới công tác quản lý giáo dục, giữ vững được nề nếp, kỷ cương, tạo được môi trường sư phạm lành mạnh, đoàn kết; chất lượng giảng dạy, học tập của các đơn vị tiếp tục được duy trì và nâng lên theo hướng tích cực, như: Tỷ lệ huy động học sinh ra lớp ở các bậc học đều ở mức cao, tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình cấp học được duy trì ổn định. Đội ngũ giáo viên luôn nhiệt tình có tinh thần học tập và cầu tiến, nhiều giáo viên đã phấn đấu tự học nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và nghiên cứu đổi mới phương pháp giảng dạy để đáp ứng yêu cầu hiện nay; Cơ sở vật chất trường lớp từng bước được đầu tư, nâng cấp theo hướng chuẩn quốc gia. Phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực đã tạo ra nhiều chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động của giáo viên, học sinh, đã xuất hiện nhiều cá nhân và tập thể tiêu biểu được công nhận danh hiệu thi đua và được khen thưởng. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tích đạt được, sự nghiệp giáo dục của huyện vẫn còn những tồn tại, hạn chế như: Chất lượng chung có tăng, song chất lượng giáo dục của các trường vùng sâu, vùng đặc biệt khó khăn còn thấp so với mặt bằng chung của huyện và tỉnh; phòng chức năng, phòng học bộ môn, thư viện, các công trình phụ trợ như­ công trình vệ sinh, nước sạch, sân chơi, bãi tập, trang thiết bị phục vụ hoạt động giáo dục còn thiếu nhiều, việc khai thác, sử dụng, bảo quản thiết bị dạy học ở một số đơn vị chưa thực sự hiệu quả; công tác phổ cập giáo dục ở miền núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng KT-XH đặc biệt khó khăn đạt hiệu quả nhất định nhưng chưa thực sự bền vững. Công tác phổ cập giáo dục Xóa mù chữ ở một số địa phương chưa được quan tâm đầu tư đúng mức; một số trường chưa chủ động, còn trông chờ ỷ lại cấp trên...

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị đồng chí Nguyễn Thị Xuân Cường - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đề nghị năm học 2020-2021 Ban Giám hiệu các trường tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt trong toàn ngành Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Tập trung làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy và chính quyền các cấp, thực hiện các biện pháp nhằm huy động các nguồn lực đầu tư cho giáo dục. Tiếp tục xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Mỗi nhà trường, mỗi cán bộ quản lý, giáo viên cần có chương trình hành động cụ thể, quyết tâm thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các cuộc vận động, các phong trào thi đua do ngành giáo dục và đào tạo phát động, xem đây là công tác thường xuyên trong trường học; Đẩy mạnh phong trào thi đua “dạy tốt, học tốt”, thực hiện công tác giáo dục theo hướng phát triển bền vững, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; tăng cường bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu, phấn đấu trở thành một trong những địa phương đi đầu về đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục trong toàn tỉnh...

Tại hội nghị Chủ tịch UBND huyện đã tặng Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở cho 01 cá nhân; Danh hiệu Lao động tiên tiến cho 23 tập thể và 664 cá nhân và tặng Giấy khen cho 07 tập thể và 195 cá nhân

Phan Thủy