Xây dựng nông thôn mới
Xây dựng nông thôn mới
Triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2016. 
27/04/2016 
 


Sáng ngày 26/4, Chủ tịch UBND tỉnh Lưu Xuân Vĩnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới chủ trì triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2016. Cùng dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Nam, các thành viên Ban Chỉ đạo và các đơn vị liên quan.
Chủ tịch UBND tỉnh Lưu Xuân Vĩnh chủ trì cuộc họp

Năm 2015, mặc dù trong tình hình tỉnh gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của hạn hán lịch sử, tuy nhiên với sự nỗ lực, tích cực của các Sở, ban, ngành và các địa phương trong tham gia thực hiện Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới nên đã có 11/47 xã đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân đạt 12,04 tiêu chí /xã (toàn quốc bình quân đạt 12,9 tiêu chí/xã). Thông qua thực hiện Chương trình đã làm thay đổi nhận thức của người dân, từ chỗ còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự đầu tư của Nhà nước đã chuyển sang chủ động, tự tin tham gia tích cực vào xây dựng nông thôn mới và xây dựng nông thôn mới đã trở thành phong trào sôi động khắp cả tỉnh. Hạ tầng nông thôn được đầu tư, nâng cấp góp phần làm thay đổi bộ mặt nhiều vùng nông thôn. Điều kiện sống về vật chất lẫn tinh thần của số lượng lớn dân cư nông thôn được nâng cao rõ rệt; an ninh trật tự được giữ ổn định, đời sống kinh tế, thu nhập của một phận nông dân được cải thiện.

Phát biểu chỉ đạo cuộc, đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới của tỉnh yêu cầu các Sở ngành, địa phương tiếp tục quán triệt chủ trương của Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, về Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới; xác định việc xây dựng nông thôn mới chính là thực hiện toàn diện các mục tiêu phát triển  kinh tế-xã hội của địa phương và của tỉnh. Mục tiêu trong năm 2016 toàn tỉnh phải phấn đấu có 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới (Phương Hải, Hộ Hải, Cà Ná, Phước Vinh, Phước Hậu). Vì vậy, các ngành, địa phương liên quan phải tập trung huy động các nguồn lực cho các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016; đồng thời phải nâng cao chất lượng các tiêu chí của 11 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới; xây dựng các mô hình liên kết, chuỗi giá trị gắn doanh nghiệp với sản xuất của người dân nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và tiêu thụ nông sản, nâng cao thu nhập cho người dân; rà soát lại các quy hoạch sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai của địa phương; xây dựng các hình thức sản xuất hiệu quả để triển khai đạt kết quả trong năm 2016; củng cố lại bộ máy hoạt động của Ban Chỉ đạo các cấp để triển khai nhiệm vụ đảm bảo thông suốt./.
Theo CTTĐT Ninh Thuận