Trang trại chăn nuôi bò thịt, bò sữa cao sản và xây dựng vùng nghiên liệu làm thức ăn cho bò 
Trang trại chăn nuôi bò thịt, bò sữa cao sản và xây dựng vùng nghiên liệu làm thức ăn cho bò 
* Tên Dự án: Trang trại chăn nuôi bò thịt, bò sữa cao sản và xây dựng vùng nghiên liệu làm thức ăn cho bò
* Chủ đầu tư: Công ty TNHH chăn nuôi Việt Úc-Thuận Nam
* Địa điểm: Nhị Hà
* Quyết định đầu tư: số 334/QĐ-UBND ngày 26/8/2016 của tỉnh
* Tổng mức đầu tư: 18 tỷ đồng
* Diện tích đất sử dụng:30 ha
* Mục tiêu dự án: Xây dựng trang trại chăn nuôi bò thịt, bò sữa cao sản và xây dựng vùng nghiên liệu làm thức ăn cho bò
* Thời gian thực hiện dự án:
* Kết quả thực hiện dự án
     - Vốn đầu tư: 1,2 tỷ
     - Tỷ lệ hoàn thành:
     - Tiến độ thực hiện: Đang hoàn tất thủ tục pháp lý