Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Tổng kết phong trào thi đua ”Dân vận khéo” năm 2014 và nhiệm vụ giải pháp năm 2015. 
13/03/2015 
 


Sáng ngày 12/3/2015, Huyện ủy Thuận Nam tổng kết phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2014 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2015.
Trong năm 2014, công tác dân vận có nhiều chuyển biến tích cực công tác nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước được thực hiện kịp thời, phát huy được sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đời sống vật chất tinh thần trong nhân dân nâng lên một cách rõ rệt; đã phát huy hiệu quả 34 mô hình và 06 mô hình mới điển hình trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng và xây dựng hệ thống chính trị.


Hình ảnh tại Hội nghị

Năm 2015, Huyện ủy tiếp tục thực hiện Hướng dẫn số 169-HD/BDVTW của Ban Dân vận Trung ương và công văn số 1579-CV/TU, ngày 23/9/2013 của Ban thường vụ tỉnh ủy về “ Tăng cường công tác Dân vận tham gia trong quy hoạch, xây dựng và thực hiện các dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, công tác đền bù, giải phóng mặt bằng thu hồi đất, tái định cư”; Tiếp tục quán triệt quan điểm của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác dân vận; thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở trong thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới; vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng cộng đồng dân cư đoàn kết, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau cùng phát triển; đồng thời tăng cường công tác đối thoại trực tiếp với nhân dân, giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại tố cáo, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen cho 07 tập thể và 01 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng điển hình tiên tiến  “Dân vận khéo” thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2014.

Lê Vân - ĐTT Thuận Nam 
Tin đã đưa