Xây dựng nông thôn mới
Xây dựng nông thôn mới
Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 . 
07/09/2019 
 


Sáng ngày 6/9/2019, Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu Quốc gia huyện Thuận Nam tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020.


Hình ảnh tại Hội nghị

Qua 10 năm xây dựng nông thôn mới, huyện Thuận Nam đầu tư huy động thực hiện trên 700 tỷ đồng xây dựng các tiêu chí nông thôn mới như: Đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn với chiều dài gần 110 km, kinh phí xây dựng gần 60 tỷ đồng;đầu tư xây dựng, nâng cấp các trình thủy lợi tổng kinh phí trên 117 tỷ đồng/178 km kênh mương cấp 3, đến nay đã kiên cố hóa 100%; giới thiệu việc làm mới cho 22.399 lao động, tham gia xuất khẩu lao động 95 trường hợp;  xây dựng 482 căn nhà, cho các hộ nghèo góp phần xóa nhà tạm, dột nát trên địa bàn huyện. Đến nay, 100% số xã và thôn có điện lưới quốc gia, 100% xã có đường ô tô đi đến thôn và trụ sở Ủy ban nhân dân xã, 100% xã có điểm phục vụ bưu chính viễn thông. Hệ thống trường học tiếp tục được mở rộng và phát triển; 100% xã có trường tiểu học, trong đó có 04 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ I; Về y tế, nước sạch hợp vệ sinh và vệ sinh môi trường nông thôn được quan tâm đầu tư mở rộng và nâng cấp về chất lượng...

Thời gian tới, huyện Thuận Nam, tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 09 ngày 12/4/2012 của huyện ủy, về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng trong xây dựng nông thôn mới đến năm 2020; xây dựng NTM có kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội từng bước hiện đại; gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ; gắn phát triển nông thôn với đô thị theo quy hoạch; đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao. Phấn đấu giai đoạn 2021-2025: có 75% số xã đạt chuẩn NTM, các xã còn lại đạt từ 17 tiêu chí trở lên; thu nhập bình quân đầu người 54,4 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 2%/năm; 90% dân số tham gia bảo hiểm y tế; 100% số xã có an ninh, trật tự xã hội được giữ vững...

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen cho 5 tập thể, 11 cá nhân vì đã có thành tích trong phong trào thi đua Toàn dân chung sức sây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2020.

Lê Vân_ ĐTT