Tin khác

THƯ CẢM ƠN(16/07/2020)

Thuận Nam Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ lần thứ I – năm 2020(24/06/2020)

          Sáng ngày 24/6/2020, Hội đồng đội huyện Thuận Nam tổ chức Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ lần thứ I – năm 2020

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Thuận Nam triển khai thực hiện nhận ký quỹ và cho vay đối với người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc(02/06/2020)

          Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Thuận Nam triển khai hướng dẫn số 2401/HD-NHCS ngày 12/5/2020 của Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) Việt Nam về hướng dẫn nghiệp vụ nhận ký quỹ và cho vay để ký quỹ đối với người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc (sau đây gọi là Chương trình EPS)

Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Ninh Thuận kiểm tra tại huyện Thuận Nam(02/06/2020)

          Chiều ngày 27/5/2020, Ban đại diện Hội đồng quản trị (BĐD-HĐQT) Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Ninh Thuận kiểm tra, giám sát tại huyện Thuận Nam.