Tin khác

Huyện Thuận Nam tổ chức thẩm định, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020(08/12/2020)

Chiều ngày 03/12/2020, UBND huyện tổ chức họp thẩm định, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020.