Tin khác

Công an huyện Thuận Nam tổ chức tiêu hủy vũ khí, công cụ.(24/12/2019)

         Sáng ngày 24/12/2019, Công an huyện Thuận Nam tổ chức tiêu hủy vũ khí, công cụ hỗ trợ đã thu gom được trong năm 2019.

Thuận Nam hiến trên 450 đơn vị máu.(10/12/2019)

        Trong năm 2019, Hội chữ thập đỏ huyện Thuận Nam đã tổ chức 16 đợt tham gia hiến máu tình nguyện. Đã vận động gần 600 vận động viên tham gia hiến máu tình nguyện. Qua sàn lọc đã hiến được 452 đơn vị máu, đạt 103% kế hoạch tỉnh giao.

Huyện ủy Thuận Nam thực hiện tốt công tác giáo dục tư tưởng, chính trị.(10/12/2019)

Năm 2019, huyện ủy Thuận Nam đã chỉ đạo các cấp ủy đảng chủ động theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng và dư luận xã hội trên địa bàn, nên tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện cơ bản ổn định, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh.

ANH NGUYỄN THÀNH CHÍ - PHÁT TRIỂN NGHỀ LÀM NƯỚC MẮM TRUYỀN THỐNG CỦA GIA ĐÌNH NHỜ NGUỒN VỐN VAY NHCSXH(28/11/2019)

Qua 5 năm, thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, các chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Thuận Nam nói riêng và tỉnh Ninh Thuận nói chung đã có những chuyển biến tích cực. Từ nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội, nhiều mô hình, cách làm hay được phát huy, nhiều hộ gia đình có cơ hội phát triển được nghề truyền thống của gia đình, điển hình như gia đình anh Nguyễn Thành Chí chủ cửa hiệu nước mắm Chí Tâm – thôn Lạc Tân 1 - xã Phước Diêm – huyện Thuận Nam.