Chính trị - Xã hội TN
Chính trị - Xã hội TN
Thường trực HĐND huyện Triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 5/2019. 
09/05/2019 
 


Chiều ngày 08/5/2019, Thường trực HĐND huyện tổ chức phiên họp định kỳ để đánh giá tình hình hoạt động tháng 4/2019; triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 5/2019. Đến dự có ông Ngô Văn Sậy – Phó Bí thư Thường huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, các Phó Chủ tịch HĐND huyện; lãnh đạo UBND huyện; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; đại diện lãnh đạo các phòng, ban thuộc huyện; các Ban HĐND huyện.

Trong tháng 4/2019 hoạt động của HĐND 2 cấp huyện, xã đã chỉ đạo, điều hòa, phối hợp đạt kết quả các hoạt động theo chương trình công tác trọng tâm của HĐND đã đề ra; nổi bật là công tác trực tiếp công dân định kỳ hàng tháng được duy trì tốt; tiếp nhận, xử lý và chuyển đơn thư khiếu nại của công dân đến các ngành chức năng xem xét, giải quyết theo quy định; hoạt động liên hệ cử tri và vận động Nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước và Nghị quyết HĐND huyện, xã đề ra được quan tâm chỉ đạo, phối hợp thực hiện đạt kết quả. Qua đó đã có tác động rất lớn đến công tác quản lý, điều hành của UBND các cấp trên các lĩnh vực như: Năng xuất vụ Đông Xuân tăng; công tác chuyển đổi cây trồng đạt và vượt chỉ tiêu tỉnh giao; thực hiện tốt công tác phòng, chống nên không để xảy ra dịch bệnh trên đàn gia suc, gia cầm. Thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng các dự án, nhất là dự án năng lượng. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt khá tốt. Tình trạng khai thác khoáng sản trái phép được kiểm soát chặt chẽ. Thực hiện chính sách xã hội đến các đối tượng đầy đủ, kịp thời; chăm lo hỗ trợ giải quyết việc làm và đào tạo nghề cho người dân thực hiện tốt; công tác phòng chống dịch bệnh ở người và gia súc được kiểm soát chặt chẽ; công tác tiếp dân được duy trì; công tác xây dựng cơ bản được quan tâm, chỉ đạo; giải quyết thủ tục hành chính khá tốt, trong đó giải quyết trước hẹn đạt 72,3%; tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm…

Phát biểu tại buổi làm việc ông Ngô Văn Sậy – Phó Bí thư Thường huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, các Ban Hội đồng nhân dân huyện; Thường trực HĐND các xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương tổ chức Hội nghị liên tịch để phân công chuẩn bị nội dung, chương trình, tờ trình, dự thảo nghị quyết phục vụ kỳ họp thường lệ giữa năm 2019 của HĐND huyện, xã theo đúng thời gian luật định. Các Ban Hội đồng nhân dân huyện tiến hành giám sát theo Kế hoạch đề ra. Tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri của Đại biểu HĐND 2 cấp tỉnh, huyện trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2019 theo luật định; rà soát các kiến nghị của cử tri để đôn đốc, nhắc nhỡ các cơ quan, địa phương trả lời theo quy định...

Phan Thủy