Giáo dục - Y tế - Đời sống
Giáo dục - Y tế - Đời sống
Thuận Nam trên 11.000 học sinh Mầm non, Tiểu học, THCS đi học trở lại. 
12/05/2020 
 

           Sáng ngày 11-5-2020, trên địa bàn huyện Thuận Nam có trên 11.000 học sinh cấp Mầm non, Tiểu học, THCS đi học trở lại sau  nghỉ học do dịch bệnh Covid-19. Trong đó học sinh cấp Mầm non gần 1.880 trẻ, cấp tiểu học trên 6.200 học sinh, cấp THCS là trên 2990 học sinh.

          Tại các trường Mầm non trên địa bàn huyện, các em được các cô giáo đón ngay từ cổng trường và được đo thân nhiệt, hướng dẫn cách rửa tay bằng nước sát khuẩn trước khi vào trường, lớp. Riêng học sinh cấp Tiểu học, THCS trở lại học như bình thường, không bắt buộc phải đeo khẩu trang trong giờ học, nhưng được giáo viên hướng dẫn cách rửa tay thường xuyên, không được tập trung nói chuyện đông người, giữa khoảng cách lớp học để phòng, ngừa dịch bệnh Covid-19.

Vân Lê